Lees meer over: Sourcing & Regie


Full Circle Aanbesteden: wat is dat?

Elke overheidsorganisatie moet er iets mee: Europees Aanbesteden. Voor velen een obstakel in de dagelijkse werkzaamheden, want voor het uitvoeren van de dienstverlening heb je toch hele andere kennis en kunde nodig dan om diezelfde dienstverlening uit te zetten in de markt? Een aanbesteding kost toch enorm veel tijd en energie? En voor een aanbesteding heb je toch hele andere mensen nodig binnen de organisatie dan voor het uitvoeren van een contract? Of niet? 

Te vaak kom ik bij organisaties die aanbesteden als losstaand proces zien om een dienst of product te verwerven. In onze visie is aanbesteden een integraal onderdeel van het continue proces van optimaliseren van de dienstverlening. Aanbesteden staat niet op zichzelf, maar maakt volledig deel uit van de dagelijkse werkzaamheden. Er is een continue uitwisseling van informatie tussen het aanbestedingsproces en de andere werkprocessen binnen de organisatie zoals beleidsontwikkeling, leveranciersmanagement en de aansturing/governance van de dagelijkse procesgang.

We noemen dit Full Circle Aanbesteden.

Dit betekent dat alle relevante aspecten van de dienstverlening doorlopend worden gemeten. De gemeten waarden worden bewaakt en gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en om nieuwe dienstverlening te verwerven, zoals aanbestedingen. 

Binnen Full Circle Aanbesteden maken wij het verwerven van een dienst onderdeel van de doorlopende cyclus van een organisatie.

Dat werkt twee kanten op: daar waar kennis over de markt en de gewenste dienst of product noodzakelijk is voor een goede aanbesteding, is kennis uit de aanbestedingsfase noodzakelijk voor een goede exploitatie van het contract en omgekeerd.

Wij helpen, door middel van analyse, advies en specifieke producten en diensten een organisatie om eerst inzicht en vervolgens grip te krijgen op dit proces en alle onderdelen optimaal op elkaar te laten aansluiten. Voor de analyse gebruiken we verschillende tools, zoals een quick scan die je zelf op onze site kunt uitvoeren. De adviesdienst is gebaseerd op maatwerk: elke organisatie is anders en de inrichting van processen moet gebaseerd zijn op een optimale inzet van de medewerkers, hun kennis en kunde en de budgetten. Daar helpen wij graag bij, met als doel om het uitvoeren van een aanbesteding niet zozeer een last te laten zijn van een organisatie, maar juist om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Klinkt dit interessant? Dan kom ik natuurlijk graag een kopje koffie drinken om meer te vertellen over Full Circle Aanbesteden of meer te horen over jouw visie op dit thema.