Full Circle Aanbesteden

Veel organisaties zien een aanbesteding als een losstaand proces. Op vele manieren kan dat tot verlies van kennis, geld en/of tijd leiden. Full Circle Aanbesteden (FCA) is gebaseerd op het principe dat een aanbesteding een integraal onderdeel van een doorlopend proces is. Een aanbesteding, de transitie en de uitvoering van een contract zijn geen afzonderlijke processen, maar juist onderdelen van een keten. Door die schakels soepel met elkaar te verbinden kan de organisatie tijd, geld en energie besparen. Bij elkaar verbetert dit de kwaliteit van het hele proces.

Door aanbestedingen niet te zien als een fase die eens in de vier jaar wordt door­lopen, maar als integraal deel van een continu proces, waarbinnen eens in de vier jaar de daadwerkelijke leverancier­selectie plaatsvindt, worden zowel de selectie als de daaruit voortkomende dienstverlening beter. De voordelen op een rij? Een full circle aanbestedende dienst:

 • wordt niet meer verrast door de noodzaak om weer aan te besteden;
 • is in staat om efficiënter en rechtmatig aan te besteden;
 • contracteert beter passende diensten en producten;
 • leert van elke uitgevoerde aanbesteding;
 • stemt alle aanbestedingen en implementaties individueel en ook onderling op elkaar af;
 • is op elk moment volledig in control.

Dit geeft rust en vertrouwen.

Met FCA beoogt VKA een gestructureerde vorm van aanbesteden te integreren bij aanbestedende diensten. Het doel daarvan is om door een betere verwerving van dienstverlening de kwaliteit structureel te verbeteren tegen een betere prijs.

VKA helpt een organisatie door middel van analyse, advies en specifieke producten en diensten om grip te krijgen op dit proces en alle onderdelen optimaal op elkaar te laten aansluiten. Onze aanpak is voor iedere organisatie specifiek: elke organisatie is anders en de inrichting van processen moet gebaseerd zijn op de optimale benutting van de medewerkers, hun kennis en kunde en de budgetten.

Is dit relevant voor uw organisatie? Dat kunt u zelf NU meten. Doe de Full Circle Aanbesteden QuickScan hier gratis en online om te kijken hoe uw organisatie ervoor staat. We helpen u daarnaast met (onder andere) de volgende activiteiten en diensten:

 • Volwassenheidsscan Full Circle Aanbesteden (de volledige versie van de QuickScan;)
 • Analyse en (her)inrichting van uw inkoop en beheerprocessen;
 • Opleiden, trainen en/of coachen van uw organisatie;
 • Begeleiden van uw organisatie naar een hoger Full Circle Aanbestedingsniveau;
 • Het opstellen van onder andere templates, procesbeschrijvingen, functieprofielen en beleidsdocumenten ten behoeve van de verbetering van uw interne organisatie.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze experts op het gebied van Full Circle Aanbesteden, Cleo van Engelen en Rick de Rooij.