Duurzaam met data en digitalisering​

Duurzaamheid is een strategisch onderwerp waar toekomstgerichte organisaties hun koers op aanpassen. Het sturen op duurzaamheidsdoelen is nieuw terrein, met uitdagingen op het gebied van monitoring, informatievergaring en rapporteren. Data en digitalisering spelen dus een grote rol in het sturen op de doelen én in het realiseren ervan.​

Er is een groeiende overtuiging bij organisaties om maatschappelijk verantwoord te handelen.  Dit wordt versterkt door de relevantie van duurzaamheid voor klant, toekomstig medewerker en voor de toekomstbestendige bedrijfsvoering. Schaarste in mensen en middelen is in vele markten nu al een groeiend probleem. Daarbij wordt er ook door wet- en regelgeving steeds meer gevraagd van organisaties om duurzamer te handelen. Zo heeft de EU een richtlijn gepubliceerd (CSRD) die in eerste instantie grote ondernemingen verplicht stelt te rapporteren over hun duurzaamheidsdoelstellingen, waarna de kleinere ondernemingen spoedig zullen volgen.​

Eenmalig rapporteren levert voor uzelf of voor uw klanten niets op. De toegevoegde waarde van rapporteren zit in de sturingmogelijkheden die het oplevert. Sturen op duurzaamheid is de doelstelling, de rapportage een middel. ​

Verdonck, Klooster & Associates helpt organisaties in het bereiken van hun strategische duurzaamheidsdoelen. Wij helpen met de inzet van data voor inzicht en monitoring en met digitale oplossingen voor de realisatie van verbeteringen. ​


duurzame-cio-cdo

Webinar Duurzame CIO en CDO

Duurzaamheid is een strategisch onderwerp waar toekomstgerichte organisaties hun koers op aanpassen. Het sturen op duurzaamheidsdoelen is nieuw terrein, met uitdagingen op het gebied van monitoring, informatievergaring en rapporteren. Omdat deze doelen niet zijn te realiseren zonder data en digitalisering betekent dit een belangrijke rol voor de CIO en CDO om deze doelen te realiseren.​ VKA kan daarbij een handje helpen en om je daar een beter beeld bij te geven hebben wij afgelopen 29 juni het webinar: Duurzame CIO en CDO georganiseerd. Bekijk dit webinar terug via onderstaande knop.

Bekijk hier de PowerPoint-presentatie van dit webinar.

Onze experts gaan graag met u in gesprek.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.  

Anne van Esch

Van vinkje naar duurzame verbetering: datagedreven duurzaam

Steeds meer organisaties kiezen er voor om naar de buitenwereld transparant te zijn over prestaties op het gebied van duurzaamheid. Er ontstaan ook richtlijnen die transparantie van organisaties vereisen. Zo heeft de EU heeft een richtlijn gepubliceerd (CSRD) die in eerste instantie grote ondernemingen verplicht stelt te rapporteren over hun duurzaamheidsdoelstellingen. ​

Welke driver je als organisatie ook hebt: om te kunnen verduurzamen is inzicht nodig in de huidige stand van zaken op de duurzaamheidsthema’s klimaat, mensen en besturing (environment, social, governance: ESG). Op basis van de doelen die je als organisatie hebt gesteld, formuleer je daarom indicatoren. Hier zijn diverse standaarden voor beschikbaar die de uitwisseling met andere partners vereenvoudigen. Door doorlopend data te verzamelen die monitoring op deze indicatoren mogelijk maken, wordt tijdig bijsturen mogelijk. Inzicht en monitoring op duurzaamheid vraagt dus om een wendbare data-organisatie die datamanagement en datagovernance effectief heeft ingericht. ​

VKA helpt u bij organiseren van datagedreven duurzaamheid in uw organisatie met advies en realisatie.

duurzamer-data-digitalisering-icon1

Verkrijgen van data voor prioritering en inzicht in de keten​

duurzamer-data-digitalisering-icon3

Toekomstbestendig 
Datamanagement en datagovernance​

duurzamer-data-digitalisering-icon2

Monitoring voor het bijsturen op de doelen ​

duurzamer-data-digitalisering-icon4

Klaarstomen voor assurance op CSRD​