‘Duurzaamheid’ is voor geitenwollensokken én sneakers

Duurzaamheid is een veelbesproken onderwerp. We vinden het belangrijk, maar ja, wat kan ík er aan doen. En wat maakt mijn inspanning nu voor verschil? Houd ik het bij braaf meeknikken, of heeft het voor mijn organisatie echt zin om nu ‘iets met duurzaamheid’ te doen? Het antwoord is: ja. Echt iets doen hééft zin. En daar zijn meerdere redenen voor.

Duurzaamheid gaat over meer dan uitstoot en groen

Duurzaamheid gaat uiteraard over het verminderen van uitstoot om de impact van onze activiteiten te verminderen. Maar duurzaamheid gaat over veel meer: het gaat ook over de wereld beter maken voor alle mensen: gelijke kansen voor iedereen, bestrijden van armoede en een leefbare wereld. Én over een duurzame economische groei. Ook wel samengevat als Environment, Social en governance (ESG). Duurzaamheid is dus meer dan investeren in groener werken: het gaat over groei en verbetering. Ook groei en verbetering in de producten of de dienstverlening waarvoor jouw organisatie aan de lat staat.

Drie redenen om duurzaamheid in 2023 onderdeel te maken van de bedrijfsvoering

  1. Er is een groeiende schaarste en kosten nemen toe

Er is nauwelijks een beroepsgroep te noemen waar geen schaarste is aan goede mensen. Mede door vergrijzing ontstaan steeds grote uitdagingen. En dat gaat ook ten koste van wat wij maatschappelijk het meest belangrijk vinden, zoals kwaliteit van zorg en onderwijs.

Ook middelen zijn niet meer vrij beschikbaar: beperkte beschikbaarheid van energie, brandstof, goederen en grondstoffen voor bijvoorbeeld productie van chips voor elektronica, zorgt voor stagnatie van ontwikkeling en hoge kosten. Het zoeken naar een duurzame inzet van mensen en middelen is daarom hoognodig om de continuïteit van je organisatie te waarborgen.

  1. We hebben met elkaar concrete doelen

Nederland heeft zowel binnen de Verenigde Naties als Europa afspraken gemaakt over het bereiken van duurzaamheidsdoelen. De Verenigde Naties hebben 17 sustainable development goals (SDG) gesteld. Doelen die je terugziet in actieplannen van onder meer gemeenten en uitvoeringsorganisaties. De afspraken in Europa leiden al snel tot Europese wet- en regelgeving, waar wij ook in Nederland mee aan de slag moeten. Zo worden grote bedrijven vanaf 2024 en 2025 bijvoorbeeld verplicht om te rapporteren over niet-financiële prestaties volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Ook sectoren maken specifieke afspraken zoals de Green Deal 3.0 duurzame zorg. En dan zijn er nog diverse keurmerken en certificaten op basis waarvan inkoop en investeringskeuzes worden gemaakt. Er is eigenlijk geen organisatie die niet wordt geconfronteerd met de vraag om transparantie over duurzaamheid en actie die daaruit volgt. Dan ga je toch niet zitten wachten?

  1. Steeds meer talent kiest voor een duurzame werkgever

Steeds meer mensen vinden het belangrijker om betekenisvol werk te doen.  Onderzoek wijst uit dat transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemen voor millenials en generatie Z een doorslaggevende factor is in de keuze voor een werkgever. Duurzaamheid is dus van groeiend belang voor het zijn van een aantrekkelijke werkgever en leverancier. En dus ook cruciaal in deze krappe en vergrijzende arbeidsmarkt.

Genoeg redenen dus om duurzamer te willen doen en met de 17 doelen van de VN zijn er ook genoeg zaken waar je je als organisatie op kunt richten. Wil je gericht werken aan de duurzaamheidsdoelen? Laat het me weten, dan ga ik met je aan de slag! Neem contact op via anne.vanesch@vka.nl.