IoT en datagedreven werken

IoT bestaat voor een deel uit de sensoren die meetwaardes verzamelen en op basis van signalen van het analyse platform een actie uitvoeren. Deze sensoren zijn in veel gevallen één van de databronnen die binnen een organisatie die datagedreven werkt gebruikt worden.

Op dit moment wordt IoT nog veelal ingezet om meetwaardes te verkrijgen, door deze meetwaardes te koppelen aan andere bronnen kunnen correlaties gevonden worden. Op basis van deze correlaties is de organisatie in staat om betere, of andere, beslissingen nemen dan voorheen het geval was.

Bij het verkrijgen van de meetwaardes is het belangrijk dat de sensor de juiste meetwaardes registreert. Immers problemen zijn er voldoende, data ook, maar kwalitatief goede vaak niet. Het is in dit geval belangrijk om over het op te lossen probleem na te denken, te bedenken welke data je erbij kan en wil verzamelen en tot welke uitkomsten die mogelijk kan leiden.

De kern van datagedreven werken is dat er algoritmes ontwikkeld worden waarlangs verzamelde data gelegd kan worden om een verwachte uitkomst te voorspellen. Deze algoritmes zijn voor IoT-oplossingen van belang omdat een meetwaarde van de sensor op basis van dit algoritme tot een actie leidt die de IoT-oplossing dan weer toepast. Hierdoor wordt de toepassing autonoom en creëren ze meerwaarde voor de oplossing.

Meer weten over datagedreven werken? Kijk dan eens op onze Expertisepagina over datagedreven werken. Of neem contact op met Christian Verhagen.