ir. Erik van Zegveld

Directeur

Wat ik doe

Vastgelopen programma’s weer op gang te krijgen vind ik een uitdaging. Ik neem de leiding daar waar nodig en geef mensen de ruimte waar het kan. Ik ben ook inhoudelijk geïnteresseerd, de ontwikkelingen rondom artificial intelligence volg ik op de voet.

Samen met Marc Gill’ard vorm ik de directie van Verdonck, Klooster & Associates. Dat betekent dat ik een groot deel van mijn tijd besteed aan het leiding geven aan ons adviesbureau, maar zeker ook nog een deel aan projecten voor klanten.

Wat mij drijft

De zoektocht in discussies naar de ‘echte’ vraag, dat is wat mij drijft. Is hetgeen we bespreken wel het echte probleem? Zijn de geschetste keuzes wel echt de meest logische? Ik houd ervan om te zoeken naar andere perspectieven om de vraag te bekijken. Dat leidt vaak tot nieuw inzicht.

Ik ben alert op het gebruik van begrippen en het geven van betekenis daaraan. Vaak gebruiken we dezelfde begrippen terwijl we er allemaal een heel andere betekenis aan geven. Dat niet benoemen maakt samenwerken moeilijk. Doorvragen vind ik dan ook essentieel, altijd een paar keer ‘wat bedoel je daarmee?’. Ook op een hoger abstractieniveau is dat bespreken nuttig. Wat is de betekenis van de gebeurtenissen die we ervaren in ons project? Wat kunnen we eruit concluderen of ervan leren?

Waarom VKA

Werken bij VKA betekent voor mij werken met slimme collega’s aan telkens andere uitdagingen bij klanten. VKA is een omgeving waarin je altijd scherp gehouden wordt in een veilige en inspirerende omgeving. De uitdagende projecten voor klanten zijn voor mij zowel een nuttige bijdrage aan onze maatschappij als belangrijke leermomenten voor mij en de mensen met wie ik werk.

 

VKA Erik van Zegveld