Structurele verbetering bij aanpak ICT-projecten bepleit

In een brief aan de tijdelijke commissie ICT van de Tweede Kamer stelt het onafhankelijke adviesbureau Verdonck Klooster & Associates (VKA) drie concrete aanbevelingen voor met als kern de invoering van een onafhankelijke ICT-architect, vergelijkbaar met een architect in de bouwwereld.
VKA doet tevens een oproep dat overheid, bedrijfsleven en wetenschap de handen ineen slaan om gezamenlijk te gaan werken aan deze structurele vernieuwing.

De afgelopen jaren zijn allerlei maatregelen genomen om het bouwen van ICT-systemen te verbeteren, maar kennelijk onvoldoende zoals in de praktijk blijkt. Gebrek aan kennis en verstrengeling van belangen zijn terugkerende elementen die daarbij een rol zouden spelen.

Op basis van de ervaringen van VKA en de resultaten van de hoorzittingen van de commissie komt VKA met  aanbevelingen voor een wezenlijke structurele verbetering,  gebaseerd op een drieluik van deskundigheid, onafhankelijkheid en transparantie.

Om alle kennis en kunde, ontwikkelingen en mogelijkheden van ICT op een goede en gestructureerde wijze in een ICT-project in te brengen is het invoeren van een functie van ICT-architect noodzakelijk, vergelijkbaar met een architect in de bouwwereld. De ICT-architect heeft twee essentiële kenmerken: deskundig op het gehele vakgebied en onafhankelijk van belanghebbende partijen.
In de voorgestelde opzet is een ICT-architect de bouwmeester van het ICT-systeem, die het systeem ontwerpt, de bouw begeleidt en zorgt voor een juiste ingebruikneming en in beheer name. Deze functionaris is een onafhankelijke deskundige, die universitair met strenge opleidingseisen is opgeleid en waar hoge eisen aan voortdurende professionalisering, praktijkervaring en bijscholing worden gesteld. Deze functie is als zodanig erkend en dient ingeschreven te zijn in een ICT-architectenregister met beschermde titel.
De ICT-architect kan naar de opdrachtgever alle leemtes in ICT-kennis vanuit een onafhankelijke positie invullen en is tevens een deskundige en vaardige functionaris naar de uitvoerders, de ICT-leveranciers  en bouwers van een ICT-systeem (zoals bij een bouwarchitect naar de aannemers).

Omdat ICT-projecten zich kenmerken  door complexiteit met een veelheid van verschillende aspecten, worden ter ondersteuning van de ICT-architect allerlei onafhankelijke ervaringsdeskundigen bijeengebracht in een onafhankelijk en deskundig kwaliteitsteam. Daarin zijn alle geledingen aanwezig om het ontwerpen en realiseren van het ICT-project tot een succes te maken.

De derde aanbeveling richt zich op visualisaties. Om de dikwijls omvangrijke hoeveelheid informatie van ICT-projecten voldoende te kunnen doorzien, wordt voorgesteld om allerlei visualisaties een wezenlijk onderdeel van het instrumentarium van het ICT-project te laten zijn.
Visualisaties maken het mogelijk om een goed inzicht te geven hoe de doelstellingen van het ICT-project gerealiseerd gaan worden, de werking van het systeem eruit zal gaan zien, alsmede de voortgang van het project. Het helpt opdrachtgevers en beslissers  bij hun oordeelsvorming en levert een cruciale bijdrage bij de besluitvorming. Tevens geeft het de mogelijkheid om in alle openheid de omgeving inzage te geven wat er gaande is.

ICT en informatica zijn nog jonge domeinen die volop in beweging en ontwikkeling zijn. Met de aanbevelingen wil VKA een beweging op gang brengen om een wezenlijke structurele verbetering te bereiken en het vakgebied Informatica en het bouwen van ICT-systemen op een hoger plan te brengen.