Lees meer over: Data & Digitalisering of Artificial Intelligence


Onze handelsmissie Artificial Intelligence (AI) naar Boston

Afgelopen maand was Verdonck, Klooster & Associates op handelsmissie naar Boston om de kansen van Artificial Intelligence te verkennen. Samen met 125 Nederlandse ondernemers bezochten we bedrijven en universiteiten. Ook Mark Rutte sloot aan na zijn bezoek aan het Witte Huis. Het was een geslaagde missie, waarin we interessante contacten hebben gelegd. Maar vooral: goede ideeën opgedaan voor het gebruik van AI door onze klanten.

Waarom hebben we gekozen voor de handelsmissie? De eerste trigger was het onderwerp AI. VKA is bezig dat onderwerp te verkennen. Wat zijn de kansen voor onze klanten? Welke dienstverlening kunnen wij bieden? Welke kennis hebben we al en welke moeten we nog opdoen? Daarnaast spraken ook de bedrijven en organisaties in Boston ons aan. Dat bood ons de kans om ook eens over de grens te kijken. En ook het netwerk van deelnemers vanuit Nederland was natuurlijk interessant. Een groep mensen met dezelfde interesse biedt ook mogelijkheid tot dialoog. Als laatste was de handelsmissie ook wel een beetje een experiment voor ons, het was tenslotte de eerste keer dat wij deelnamen aan zoiets.

Boston is een interessante stad voor een missie. Naast de bekende namens als Harvard en MIT zitten er namelijk tientallen andere universiteiten in en om de stad, hebben zich tegen die universiteiten allemaal bedrijven aan genesteld op zoek naar talent en ideeën, en zitten daaromheen allerlei incubator-achtige bedrijven die startups helpen aan een onderkomen, voorzieningen en financiering. Het woord ‘ecosystem’ werd door de Amerikanen frequent gebruikt (‘it’s all about the ecosystem’). Dat gold voor ons onderwerp AI, maar zeker ook voor robotica en medische producten.

Wat direct opvalt is dat de investeringen vanuit financiers, weldoeners en bedrijven vele malen hoger zijn dan bij ons. Zowel universiteiten als startups worden flink gesponsord. Ze lijken ook minder kritisch op de ideeën van startups dan wij zijn. Er is meer ruimte om een idee te ontwikkelen en tot wasdom te laten komen. Wat ook opvalt is dat wij het best goed doen, ook zonder al die investeringen. Waarbij wij overigens wel het risico lopen dat al ons talent wegtrekt naar dit soort ecosystemen in andere landen, omdat men daar een veel aantrekkelijker innovatieklimaat heeft voor jong talent.

Een bedrijf dat mij aansprak was Affectiva. Zij hebben een systeem ontwikkeld op basis van deep learning dat in een split second je emotionele toestand inschat. Dus: ben je boos, blij, verdrietig, etc? Het maakt het mogelijk om systemen ook de menselijke emotie mee te laten nemen in een dialoog. Ze richten zich op zelfrijdende auto’s, marktonderzoek en sociale robots met hun oplossingen. Zelf proberen? Download de app AffdexMe. Een ander interessante presentatie was van het bedrijf SmartVid. Zij hadden een AI-systeem geleerd in foto’s en filmpjes van bouwplaatsen de risicovolle situaties te detecteren. Als verantwoordelijke voor toezicht stop je duizenden foto’s in het systeem en je krijgt die drie foto’s terug met een plek waar zich risico’s voordoen.

Gedurende de reis zie je ook beter dat het in belangrijke mate ook een diplomatiek doel heeft. De relatie tussen de VS en Nederland is vele malen onderwerp van gesprek. Het bezoek van Mark Rutte aan het Witte Huis en het aanbieden van de eerste vlag die tijdens D-Day aan land kwam onderstreepte dat alleen maar. Een officieel diner met Amerikaanse gasten is onderdeel van de missie, als ook een afsluitend event met een flink aantal sprekers met interesse voor en relaties met Nederland. De belangrijke handelsrelatie en de oude band met de VS worden door beide partijen belangrijk geacht.

Ben je benieuwd naar de ideeën die wij hebben opgedaan voor het gebruik van AI of wil je meer weten over onze ervaringen? Neem dan contact op met mij.