Kiest u voor zelf doen of uitbesteden?

Focus op kernactiviteiten. Een sourcingstrategie die uitgaat van zo veel mogelijk IT naar de cloud brengen. Standaardiseren en automatiseren van de IT, waardoor er meer ruimte ontstaat voor innovatie. Dit lijkt voor veel organisaties de logische keuze.

En dat is het voor veel organisaties ook. Maar er is ook een keerzijde. Als de hele markt dezelfde applicaties en platforms gebruikt, dan is er weinig onderscheidend vermogen meer. Er zijn activiteiten die je als organisatie het beste zelf blijft uitvoeren, bijvoorbeeld de interactie met je klanten of het ontwikkelen van kernapplicaties. En sommige applicaties of data wil je binnen je eigen invloedssfeer houden.

Uitbesteden biedt veel voordelen, maar ben je als uitbesteder wel in staat om de diverse leveranciers met verschillende delivery modellen (cloud, on-premise, etc.) aan te sturen? Hoe zorg je met een ecosysteem aan oplossingen en leveranciers dat de IT als één geïntegreerde dienst blijft werken? Hoe zorg je dat een uitbestede dienst blijft voldoen aan de eisen op het gebied van security, privacy en compliancy?

Anderzijds: kun je activiteiten die je eerder hebt uitbesteed eigenlijk nog wel zelf uitvoeren? Heb je de competenties nog wel in huis? Waar leg je als organisatie de grens tussen zelf doen en uitbesteden?

VKA helpt bestuurders en CIO’s met haar ervaring en kennis om in dit dilemma de juiste keuze te maken. We brengen het beste van beide uitersten daadwerkelijk bij elkaar, of adviseren een duidelijke keuze voor één van de uitersten. Uiteraard afhankelijk van uw specifieke situatie. 

Zo hebben we De Nederlandsche Bank (DNB) ondersteund met het uitbesteden van haar werkplekdiensten, datacenter, netwerkdiensten, applicatieontwikkeling en applicatiebeheer. DNB had met de uitbesteding tot doel: het vergroten van de flexibiliteit en slagkracht van de IT-organisatie, het realiseren van een relevante digitale transformatie en een meer duurzame ondersteuning van de IT-services. Daarnaast was het streven om de IT efficiënter te maken. Cloud-technologie moest hieraan bijdragen.

Shared Service Center ICT Den Haag (SSC-ICT Den Haag) is de IT-dienstverlener voor de Rijksoverheid. SSC-ICT levert de werkplek van 40.000 ambtenaren en het datacenter voor de vele applicaties van de overheid. VKA heeft SSC-ICT ondersteund bij het inbesteden van de IT van verschillende ministeries en andere overheidsorganisaties. Het uitgangspunt was daarbij dat SSC-ICT zelf de dienstverlening ging uitvoeren.

Voor SSC-ICT was zelf doen de juiste keuze, terwijl voor DNB het tegenovergestelde gold: uitbesteden. Dit laat zien dat er niet slechts één juiste keuze is in dit dilemma: de juiste keuze is afhankelijk is van uw specifieke situatie, waarbij het essentieel is om een goede afweging te maken in de consequenties die een keuze tot gevolg hebben. 

Welke keuze maakt u? Kies kundig. VKA

Voor welke keuze staat u?

Wij maken kiezen mogelijk. Juist als het moeilijke keuzes zijn.

Neem contact met mij op om vrijblijvend van gedachten te wisselen over uw dilemma.

Pim Schouten

Neem contact met mij op

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op om uw dilemma te bespreken.