Lees meer over: Privacy of Programmamanagement & Communicatie


Medewerkers (her-)verbinden in het nieuwe hybride werken!

Iedere zomer draagt de directie van adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA) het stokje over aan young professionals om managementervaring op te doen en een thema op de agenda te zetten. Dit jaar hebben Marwan Jezrawi en Laura Natrop deze kans gegrepen om aandacht te besteden aan het actuele thema ‘reconnect & make impact’. Zij hebben onderzoek gedaan naar de uitdagingen van het hybride werken voor verbinding. Uit hun onderzoek onder werknemers uit de publieke, semi-publieke en private sector blijkt dat een actieve rol van de werkgever met betrekking tot het realiseren van verbinding leidt tot meer werkplezier.

Voor corona stond het onderwerp ‘verbinding’ minder hoog op de agenda van het management. Verbinding ontstond toen vanzelf door toevallige ontmoetingen en informeel contact, met als gevolg meer werkvreugde, creativiteit en persoonlijke ontwikkeling. Nu moeten toevallige ontmoetingen gecreëerd worden. Volgens medewerkers doen organisaties er daarom goed aan om in de hybride werkvorm verbinding actief te faciliteren door (1) het organiseren van informele activiteiten, (2) het creëren van een ontmoetingsplek en (3) het organiseren van kantoordagen, zo blijkt uit het onderzoek.

Voor corona werd door de meeste mensen fysiek op kantoor gewerkt. Het onderzoek toont aan dat medewerkers zich verbonden hebben gevoeld met collega’s en de werkgever door het informele contact; voor of na een fysieke bespreking of bij een toevallige ontmoeting zoals we die kennen van het koffiezetapparaat. 71% van de respondenten geeft aan sinds Corona (significant) minder verbinding te voelen door het gebrek aan informeel en spontaan contact. Hierdoor is de focus van contact meer resultaatgerichter geworden. Men geeft aan dat door die focus op efficiëntie, contact met collega’s of relaties “sterieler is geworden”. Bovendien leidt minder fysiek contact volgens velen tot een verharding van de communicatie en men kan elkaar minder goed “lezen” door het moeilijker oppikken van non-verbale signalen. Medewerkers ervaren daardoor minder arbeidsvreugde, meer stress en andere psychische klachten.  58 % van de respondenten gaf aan dat door deze “afstand” ook minder creativiteit, motivatie en persoonlijke ontwikkeling te hebben ervaren. Een respondent vatte het mooi samen: “de doelgerichte communicatie en resultaatgerichte samenwerking beperkt mijn creativiteit en belemmert de uitwisseling van kennis en energie”.

Medewerkers verbinden eist in het nieuwe hybride werken een andere benadering. Een groot deel van de respondenten geeft namelijk aan een actieve rol van de werkgever te verwachten in het ervoor zorgen dat medewerkers elkaar zowel zakelijk maar met name ook informeel weer weten te vinden. Elkaar “bij elkaar” brengen eist echter een andere aanpak dan voorheen, meer gericht op het creëren en faciliteren van “spontane” ontmoetingen. Het onderzoek laat zien dat de volgende punten positief bijdragen aan verbinding in het nieuwe hybride werken;

  1. Het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten: De werkgever wordt meer dan voorheen geacht (informele) bijeenkomsten te organiseren waarbij collega’s elkaar ook over niet-werk gerelateerde dingen kunnen spreken.
  2. Het creëren van een ontmoetingsplek: Denk hierbij aan een fysieke omgeving die zich leent voor informele ontmoeting, bijvoorbeeld een café of lunchruimte, maar denk ook aan een locatie die geschikt is voor (hybride) samenwerking. De juiste (samenwerk)tooling is daarbij erg belangrijk.
  3. Kantoordagen: Werkgevers moeten een bepaalde structuur creëren om te managen wanneer medewerkers op kantoor zijn zodat er grotere kans is dat verschillende collega’s elkaar treffen. Er moet een bepaald (kantoor)ritme worden gecreëerd, bijvoorbeeld door regelmatige (digitale) team- afdelings- of organisatiemeetings. De uitdaging voor werkgevers is om hierin een goede balans te vinden, met voldoende structuur voor de een en voldoende flexibiliteit voor de ander.

 

De werkgever van de toekomst zorgt voor verbinding door actief een faciliterende rol aan te nemen in het organiseren van activiteiten en creëren van omgevingen die medewerkers roepen om in een informele setting elkaar weer persoonlijk te ontmoeten. De verbinding die voorheen bij toeval werd gerealiseerd, zal nu bewust gecreëerd en gerealiseerd moeten worden.