Kiest u voor expert of data?

Het is 11 mei 1997. Wereldkampioen schaken Garry Kasparov schudt vol ongeloof zijn hoofd, staat op en loopt weg. Verslagen door een machine, die in staat was om razendsnel data te analyseren, patronen te herkennen en daarop te anticiperen. Nu – 22 jaar later – is de datatechnologie en Artificial Intelligence (AI) vele maler geavanceerder en staan organisaties bij veel van hun werkzaamheden voor het dilemma: vertrouw ik mijn expert of vertrouw ik mijn data?

Data en AI stellen organisaties in staat om hun werk slimmer en effectiever te doen. Soms is het echter beter om te vertrouwen op de ervaring en het onderbuikgevoel van uw experts op de werkvloer. Wanneer kies ik voor data en AI en wanneer kies ik voor de menselijke expert? En wanneer is juist een combinatie van beide de beste oplossing? VKA helpt organisaties om te komen tot een zorgvuldige keuze. 

Wij adviseren bijvoorbeeld inspecties over het gerichter toezicht houden en effectiever opsporen van misstanden door beter inzicht, verkregen uit data. Doordat het aantal inspecteurs beperkt is, is het belangrijk dat inspecties keuzes maken en prioriteiten stellen. Bij welke bedrijven gaan we langs? Waar zitten de grootste risico’s? Risicoprofilering door data-analyse helpt om deze keuzes te maken en de effectiviteit van de inspecties te vergroten. De data worden op dat moment leidend voor de manier van werken van de inspecties. VKA ondersteunt inspecties bij het inzichtelijk maken van de consequenties om meer data-gedreven te gaan werken en helpt ook bij het realiseren ervan. Consequenties zitten op het niveau van processen, sturing, mensen, data en IT.  

Een ander voorbeeld is het onderwijs. Steeds meer onderwijsinstellingen zijn geïnteresseerd om data over hun studenten en hun leergedrag te gebruiken om tot betere en gerichtere begeleiding en leerinterventies te komen. VKA adviseert onderwijsinstellingen over het vergroten van studiesucces door effectieve inzet van learning analytics. We worden hierbij steeds vaker geconfronteerd met het dilemma ‘expert of data’. Moeten we vertrouwen op de analyses van studentprofielen en leergedrag om studenten goed te kunnen begeleiden of zijn de ervaringen van de docenten de beste graadmeter? In dit geval ligt de focus meer op de docent. Docenten ondersteund met goede inzichten in leergedrag en studieresultaten leveren de beste begeleiding en zijn de beste garantie voor succes. Wij helpen onderwijsinstellingen met het creëren van de juiste inzichten en het begeleiden van docenten.

Technologische innovaties op datagebied zullen ook u steeds vaker voor het dilemma stellen: inzetten op data of op experts. Wij helpen u graag bij het maken van een afgewogen keuze. In sommige situaties zal de focus meer op de data liggen en in andere situaties meer op de experts. In veel gevallen is echter juist de combinatie de garantie voor succes. Onze ervaring is dat, net zoals Kasparov concludeerde na zijn verlies, mens en machine (expert en data) elkaar uitstekend kunnen aanvullen. VKA helpt uw organisatie om keuzes te maken en het beste uit zowel uw mensen als uw data te halen.

Welke keuze maakt u? Kies kundig. VKA

Voor welke keuze staat u?

Wij maken kiezen mogelijk. Juist als het moeilijke keuzes zijn.

Neem contact met mij op om vrijblijvend van gedachten te wisselen over uw dilemma.

Arjan van Venrooy

Neem contact met mij op

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op om uw dilemma te bespreken.