Lees meer over: Datagedreven werken of Data & Digitalisering


Zo ga je om met visualisatiedrang: 6 tips voor de vormgeving van visualisaties

Omdat visualisaties binnen organisaties op veel manieren kunnen worden gemaakt is het zoeken naar de juiste vorm. De keuzes in vormgeving hebben invloed op het resultaat. De inhoud kan ogenschijnlijk identiek zijn, terwijl een krachtige vormgeving zorgt dat de boodschap beter begrepen wordt of beter overkomt. De volgende 6 tips helpen in de keuze voor de vormgeving.

Tip 1: Kies een duidelijke doelgroep voor de visualisatie.
Een bestuurder wil geen complexe Excel sheets, terwijl anderen juist de details willen bestuderen. Laat daarom de boodschap aansluiten bij de doelgroep. Is de doelgroep organisatiebreed zorg dan dat het voor iedereen toegankelijk is en hou het zo simpel mogelijk.

Tip 2: Kies de setting waarbinnen de visualisatie moet landen.
Is het een rapportage uit tooling, de rapportage en presentatie van een onderzoek, een communicatiebericht, een tekening op whiteboard/flipover, een aanvulling op een offerte etc., de setting geeft richting aan de vormgeving. Een communicatiebericht moet alleen om de boodschap gaan, terwijl een visualisatie in een offerte visueel aantrekkelijk moet zijn en ook inhoud moet ondersteunen.

Tip 3: De kunst van het weglaten.
Stel de vraag of het echt nodig is om bepaalde informatie te presenteren. Hoe meer informatie wordt weggelaten hoe meer focus er komt voor hetgeen is overgebleven. Hierdoor is een discussie veel specifieker te voeren en wordt men gerichter aan het denken gezet.

Tip 4: Gebruik binnen visualisaties figuren in plaats van tekst.
Is binnen een visualisatie een woord of zinsdeel te vervangen met een figuur dan is dit makkelijker te begrijpen en beklijft het beter. Dit werkt tegenovergesteld als het gekozen figuur niet voldoende duidelijk is, dan ontstaat er discussie en onduidelijkheid.

Tip 5: Zorg voor overzicht binnen het blikveld.
Een infographic past bijvoorbeeld in één pagina, maar als er veel op staat gaat de boodschap verloren. Als er daarentegen meer visualisaties zijn voor hetzelfde onderwerp, vraag je dan af of het niet gecombineerd kan worden in bijvoorbeeld klikbare selecties.

Tip 6: Gebruik veel kleur.
Donkere kleuren zijn sneller saai. Felle kleuren spreken aan, maar zijn niet altijd goed zichtbaar of het is kinderlijk. Zorg daarom bij het toevoegen van kleur altijd voor de juiste vorm en toegankelijkheid.

Extra tip: neem contact met mij op om nog meer overwegingen door te nemen voor het maken van krachtige visualisaties.