Datagedreven werken

Organisaties bezitten vaak (onbewust) een ‘berg’ aan data waar waardevolle informatie in besloten ligt. Met behulp van business intelligence en data analytics kan deze informatie worden ontsloten. Met deze informatie kunnen bijvoorbeeld risicoprofielen om fraude op te sporen worden ontwikkeld en voorspellingen worden gedaan over onderhoud van infrastructuur of het terugdringen van het aantal mensen in de schuldhulpverlening. Hierdoor kunnen gemeenten, inspectiediensten en andere publieke organisaties gerichter hun taken uitvoeren waardoor het werk voor medewerkers uitdagender wordt en meer waarde toevoegt.

De potentie van business intelligence en data analytics is enorm, maar stelt publieke organisaties ook voor uitdagingen en een andere manier van werken. Het gebruik van data heeft immers pas waarde als de nieuwe inzichten ook worden omgezet in betekenisvolle actie. Dit betekent dat data vertaald wordt naar informatie en geborgd in de processen. Deze manier van werken noemen wij datagedreven werken. Datagedreven werken is een continu proces waarmee de organisatie interne en externe gegevens bij elkaar brengt, analyseert en de daaruit resulterende kennis toepast om haar effect te vergroten.

Hoewel datagedreven werken gestimuleerd wordt door nieuwe technologie is het geen ICT-project, maar een samenspel van technologie, structuur en mensen waarbij het verzamelen, registreren, bewerken, analyseren en beheren van data centraal staat. Dit vraagt om een integrale benadering van de organisatie waarbij niet alleen aandacht is voor de techniek maar ook voor de rest van de organisatie. Samen met onze opdrachtgevers hebben wij een model ontwikkeld voor de datagedreven organisatie dat recht doet aan al deze facetten. Het model helpt organisaties om daadwerkelijk waarde te halen uit data, rekening houdend met (wettelijke) kaders, zoals privacy.

 

Er zijn verschillende stadia van hoe een organisatie in staat is om data te gebruiken. In het onderstaande model wordt een onderscheid gemaakt tussen gebruik van data om terug-, door- en vooruit te kijken. In het model zijn zes volwassenheidsniveaus onderscheiden, waarbij een hoger niveau betekent dat ook de niveaus daaronder bereikt zijn (terugkijken blijft immers noodzakelijk).

Wij leveren een brede expertise op alle gebieden van datagedreven werken en bieden een aanpak om door te groeien naar een datagedreven en vooruitkijkende organisatie. Speelt u met het idee om werk te maken van datagedreven werken? Dan wisselen we graag eens met u van gedachten, geheel vrijblijvend.

 

Vacature: Consultant data & analytics

Data is "hot", ook voor steeds meer organisaties in de publieke sector. In deze rol adviseer jij over datagedreven werken, wat daarvoor nodig is en hoe daar te komen.

Lees meer

Definities

Verzamelnaam voor toepassingen die zich richten op het ‘slim’ maken van computers en apparaten waardoor die zelfstandig taken kunnen uitvoeren.

Data Science is een multidisciplinair vakgebied dat zich bezig houdt met het analyseren en interpreteren van grote hoeveelheden data met als doel er waardevolle informatie uit te halen.

Onderzoeksveld dat zich richt op ‘zelflerende’ algoritmen om computers het vermogen te geven om te leren, en iets te doen waarvoor ze niet zijn geprogrammeerd.

Door patroonherkenning bij data-analyse worden personen of groepen (profielen) ingedeeld. Op basis van het profiel wordt het gedrag van personen voorspeld.

Producten & diensten

Smart city
Stedelijke vraagstukken, zoals op het gebied van mobiliteit of veiligheid, lenen zich steeds meer voor datagedreven oplossingen. De inzet van…
Lees meer
Quickscan
Wilt u weten in hoeverre uw organisatie in staat is om waarde te halen uit data en gebruik te maken…
Lees meer
Big data & privacy
VKA helpt u bij het privacy proof maken van uw big data initiatief, data analytics project en datalab.
Lees meer
Data Governance
Datagedreven werken vraagt data die up2date is, kwalitatief goed is, beschikbaar is en waarop je kunt bouwen.
Lees meer
Data Architectuur
Datagedreven werken vraagt een goed inzicht in uw data. VKA helpt u bij het creëren van inzicht en overzicht, structuur…
Lees meer
Data Science
Data Science is het vakgebied waarbij data omgezet wordt in waarde. Om dit te realiseren kunnen onze experts u helpen…
Lees meer
Beter (be)sturen met datavisualisatie
In de toenemende stroom van data wordt analyse steeds belangrijker. Om de juiste beslissing te kunnen nemen is inzicht nodig…
Lees meer

Praktische handvatten om met predictive analytics aan de slag te gaan
Op basis van de ervaringen van tien organisaties beschrijft Suzanne Deering op welke wijze organisaties predictive analytics kunnen inzetten en wat…
Lees meer
De technologie-gedreven overheid
Innoveren om publieke waarde te creëren “Een staat zonder de middelen tot verandering mist middelen om te blijven voortbestaan.” De…
Lees meer