De leeuwentemmer op het slappe koord

KnipselDe conclusies die de Rekenkamer trok in haar rapport “Lessen uit ICT-projecten bij de overheid” waren niet mals. Volgens de Rekenkamer zouden de ministers hun verschillende rollen (o.a. bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering, ambtelijk opdrachtgever) beter kunnen invullen wanneer zij meer realistisch zouden zijn in hun ambities en wanneer zij meer grip zouden houden op ICT-projecten.

 

VKA onderschrijft veel van deze aanbevelingen van de Rekenkamer en onze praktijkervaring leert dat de focus moet liggen op:

  • goed opdrachtgeverschap;
  • het vermogen om te veranderen met programma’s, verbeteren met projecten en verankeren;
  • de vier cruciale bestuurlijke randvoorwaarden bij ICT-trajecten.

Onder de titel “De leeuwentemmer op het slappe koord. Opdrachtgeverschap met programma’s en projecten” wordt in een toegankelijk boekje ingegaan op deze aspecten in hun onderlinge samenhang. Met dit gratis boekje uit de kennisreeks van VKA willen wij onze bijdrage leveren aan het debat hoe de slagingskans van ICT gerelateerde veranderingen in de (semi)publieke sector kan worden verhoogd. Neem ook deel aan dit debat en bestel dit gratis boekje nu!

U kunt de managementsamenvatting en het boekje: De leeuwentemmer op het slappe koord downloaden.