Lees meer over: Data & Digitalisering of Datagedreven werken


Artikel VNG Realisatie: Datagedreven sturing in de praktijk: grote ambities, klein beginnen

In deze bijdrage neemt Bas Bloemberg je aan de hand van een casus mee in de ervaringen met datagedreven werken in de gemeente Arnhem.
 
In een wereld met een toenemende hoeveelheid aan data, nieuwe analysetechnieken, groeiende proceskracht, digitalisering, goedkopere dataopslag en grote maatschappelijke uitdagingen (u kent het rijtje wel), is het niet vreemd dat de aandacht voor big data vaak grote belangstelling geniet. Algoritmen worden geacht in staat te zijn om patronen te herkennen in grote hoeveelheden en complexe data. 
 
In deze bijdrage voor de VNG zal ik proberen om mijn ervaringen op het gebied van datagedreven sturing zowel vanuit de business als de techniek te beschrijven en uiteen te zetten. Ik zal in dit stuk eerst toelichten wat we in mijn optiek wel en niet kunnen met AI, om vervolgens in te gaan op een praktijkvoorbeeld uit Arnhem.
Lees het vet volledige artikel: Datagedreven sturing in de praktijk