Mike Wilmot

Senior consultant

WAT IK DOE

Vanuit mijn technisch-bedrijfskundige achtergrond stel ik organisaties in staat om weloverwogen keuzes te maken ten aanzien van de optimalisatie van hun ICT-dienstverlening. Dit resulteert bijvoorbeeld in het opstellen van een cloudstrategie, een sourcingstrategie, een IT-volwassenheidsscan, procesoptimalisatie of het opzetten én inrichten van een regie-orgaan met specifieke aandacht voor service-integratie, portfoliomanagement, financieel management en een (Cloud) Center of Excellence. 

WAT MIJ DRIJFT

Het is mijn ambitie om de kloof tussen de bedrijfsprocessen en ICT-dienstverlening te dichten. Optimalisatie van Gebruikerstevredenheid, het faciliteren van het Innovatievermogen en de borging van Risicobeheersing zijn voor mij de drie belangrijkste pijlers waaraan ik bij organisaties invulling geef zodat business en ICT goed op elkaar aansluiten. 

WAAROM VKA

VKA is een organisatie die werkt vanuit een omgeving die gericht is op kennis, kunde en vertrouwen. Daar voel ik mij thuis. Kennisontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid zijn belangrijke aandachtsgebieden binnen VKA. Zo ervaar ik dagelijks mooie uitdagingen. Zeer kundige collega’s houden elkaar scherp zodat we vanuit de verschillende facetten van ICT bij bedrijven en overheden helpen met strategische- en organisatorische ICT-vraagstukken. Zo stelt VKA mij in staat om met klanten de beste keuze te maken ten aanzien van complexe vraagstukken waarin ICT een belangrijke rol speelt. 

Mike Wilmot VKA