Lees meer over: Sourcing & Regie


Borg voortdurende samenwerking als sleutel tot (cloud)succes

In mijn werk bij VKA ervaar ik bij verschillende organisaties dat Artificial Intelligence, Business Intelligence en ver-SaaS-ing van applicaties de dynamo achter de cloudstrategie vormen. Ondanks de toenemende aandacht voor de cloud, worstelen veel organisaties met de daadwerkelijke implementatie ervan. Het fundamentele probleem ligt mijns inziens in het feit dat de cloudstrategie wordt beschouwd als een louter technische aangelegenheid. Hierdoor ontbreekt de noodzakelijke borging van die strategie in processen en rollen. Het resultaat? Een diepe kloof tussen IT en business die leidt tot miscommunicatie, onduidelijke prioriteiten en gemiste kansen.

De Technische Tunnelvisie

De technische benadering belemmert organisaties de volledige potentie van de cloud te benutten. Ik zie dat in veel gevallen de IT-organisatie de drijvende kracht achter de cloudtransformatie is. Terwijl de business zich onvoldoende betrokken voelt bij de realisatie van IT-functionaliteit en niet overziet welke verantwoordelijkheden er bij de business komen te liggen. Daarnaast is de IT-organisatie vaak niet in staat haar bestaande processen aan te passen op de dynamiek die de cloud met zich meebrengt. Ik zie in de praktijk dat dit resulteert in een aantal problemen:

1. Gebrek aan duidelijke vraagarticulatie

Zonder actieve betrokkenheid van de business is het moeilijk om de behoeften helder te definiëren. Dit leidt tot vage vereisten en gemiste kansen voor innovatie.

2. Prioritering op basis van technologie, niet op waarde

Als technologische overwegingen de overhand krijgen boven de waarde voor de organisatie, sluit de cloudstrategie niet aan bij de bedrijfsdoelstellingen.

3. Trage implementaties en gebrek aan flexibiliteit

Als de IT-organisatie er niet in slaagt haar bestaande processen aan te passen aan de dynamiek van de cloud, kan dit leiden tot vertragingen in de implementatie van cloudoplossingen en een gebrek aan flexibiliteit bij het reageren op veranderende behoeften. Dit leidt tot inefficiënt gebruik van cloudresources en toenemende kosten.

4. Ontbrekende IT-affiniteit in de business

Het ontbreken van IT-affiniteit in de business bemoeilijkt effectieve samenwerking. Dit resulteert in miscommunicatie en onvoldoende betrokkenheid bij de realisatie van de IT-functionaliteit.

Het ontbreken van IT-affiniteit in de business bemoeilijkt effectieve samenwerking. Dit resulteert in miscommunicatie en onvoldoende betrokkenheid bij de realisatie van de IT-functionaliteit.

Het belang van de “leverketen”

Om deze uitdagingen te overwinnen, moeten organisaties hun focus verbeden van technologie naar processen en rollen binnen de organisatie. Ik heb inmiddels ervaren dat de oplossing bij het borgen van de cloudstrategie binnen de leverketen van de organisatie ligt. Met behulp van deze eenvoudige en doeltreffende PDCA-vindt optimale afstemming plaats tussen de fases van de leverketen:

  1. Inventariseren

Deze fase omvat een grondige analyse van de bestaande situatie, waarbij de behoeften van de business worden geïdentificeerd en begrepen en technologische ontwikkelingen worden getoetst op bruikbaarheid voor de realisatie van de strategische doelen. Het resultaat is een duidelijk inzicht in de vereisten, de doelstellingen en de gepercipieerde waarde voor de organisatie.

  1. Prioriteren

Het prioriteren van behoeften op basis van hun waarde voor de organisatie. Dit zorgt ervoor dat technologische keuzes niet leidend zijn, maar dat de focus ligt op het creëren van waarde voor de organisatie. Uiteraard gaat dit gepaard met een gedegen risicoanalyse conform de vastgestelde kaders.

  1. Realiseren

Het implementeren van de cloudstrategie met een diepe betrokkenheid van zowel IT als de business. Dit vereist een gezamenlijke inspanning om de strategie tot leven te brengen.

  1. Beheren

Het voortdurende beheer van de cloudomgeving, waarbij proactieve probleemoplossing en optimalisatie van kosten en prestaties essentieel zijn.

Het is tijd om de tunnelvisie op technologie te doorbreken en de cloudstrategie te verankeren in de kern van de organisatie. Alleen op deze manier kan de cloud haar volledige potentieel benutten en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen in het digitale tijdperk. De cloud is meer dan alleen technologie; het is een kans voor groei en innovatie.

Met behulp van een praktisch implementatieplan op de activiteiten van de leverketen kunt u gericht de benodigde aanpassingen doorvoeren. Hiermee bent u in staat maximaal te profiteren van de mogelijkheden die AI, BI en SaaS bieden, bent u daar klaar voor!?

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie, neem dan contact op met Mike Wilmot via mike.wilmot@vka.nl. We gaan graag met u in gesprek.