Reeks webinars Impact & Implementatie

In de wereld van data en digitalisering draait het niet om enen en nullen alleen, maar ook om maatschappelijke opgaven, samenwerking en transparantie. Met de groei van de technische mogelijkheden groeit echter ook het pakket aan regels om het geheel in goede banen te leiden.

VKA helpt je om hiermee om te gaan. Ten eerste door het bieden van overzicht: welke regelgeving komt er op je af en wat houdt deze in? Maar ook door houvast te geven voor het vervolg: wat moet je doen om aan de wetgeving te voldoen?

In de webinarreeks Impact & Implementatie bespreken we periodiek nieuwe wetgeving, waarbij we steeds op beide vragen ingaan. Deze webinars worden je gratis aangeboden door VKA en worden verzorgd door onze specialisten van Digital Law. Daarnaast werken we in deze webinars graag samen met externe kennispartners.


Impact & Implementatie

5. Webinar ChatGPT

chatgpt-webinar-jpr-opname

Klik op bovenstaande afbeelding voor de opnamen.

Link naar de PowerPoint-presentatie van het webinar ChatGPT.

Link naar de Q&A van het webinar ChatGPT.

Whitepaper ‘Omgaan met AI op de werkvloer checklist’ van JPR.

ChatGPT is populair. Alleen al in Nederland zijn er meer dan 1,5 miljoen gebruikers van de chatbot die is ontwikkeld door OpenAI. Net als Google Bard en Microsoft Bing Chat is ChatGPT een zogeheten Large Language Model (LLM). Maar wat is dat dan precies en wat kun je er allemaal mee?

Op dinsdag 28 november hebben VKA en JPR Advocaten samen deze webinar georganiseerd over de praktische toepassing van ChatGPT en de juridische aspecten die daarbij komen kijken. Tijdens deze webinar staan we onder andere stil bij wat de toepassingsmogelijkheden zijn en met welke juridische kaders je rekening moet houden bij het gebruik.

4. Webinar AI Act

webinar-ai-act

Klik op bovenstaande afbeelding voor de opnamen.

Link naar de PowerPoint-presentatie van het webinar AI Act.

Link naar de Q&A van het webinar AI Act.

Momenteel wordt onderhandeld over een definitieve tekst van de AI Act. De verwachting is dat deze tekst snel volgt en dat de AI Act medio volgend jaar al in werking treedt, waarna deze na 24 maanden van toepassing is.

Dit betekent dat nu begonnen moet worden met de voorbereiding, en dat u antwoord moet kunnen geven op de vraag wat de AI Act voor uw organisatie betekent en hoe u aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien kunt voldoen.

3. Webinar NIS2

webinar-nis2-vka

Klik op bovenstaande afbeelding voor de opnamen.

Link naar de PowerPoint-presentatie van NIS2

Onlangs is een nieuwe versie van de Network and Information Security-richtlijn van kracht geworden, beter bekend als NIS2. Uiterlijk 17 oktober 2024 moet deze zijn omgezet in wetgeving, in Nederland in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Ten opzichte van de huidige Wbni betekent dit niet alleen strengere normen, maar ook een uitbreiding van reikwijdte.

Wat betekent de NIS2 voor uw organisatie en hoe kunt u aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien voldoen?

2. Webinar Wet open overheid

webinar-wet-open-overheid-jpr-vka

Klik op bovenstaande afbeelding voor de opnamen.

Burgers hebben steeds meer behoefte aan een transparante overheid. Hiervoor moeten overheidsorganisaties inzicht geven in hun besluitvorming. Op grond van de voormalige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) moesten overheden er al voor zorgen dat overheidsinformatie goed vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Met de komst van de Wet open overheid (Woo) per 1 mei 2022 is daar een belangrijke verplichting bij gekomen: de actieve openbaarmaking. Dit betekent dat je als overheidsorganisatie verplicht bent om informatie uit eigen beweging te publiceren en voor burgers toegankelijk te maken. Nog niet iedere overheidsorganisatie is klaar voor deze actieve openbaarmaking. Wat betekent de Woo precies en wat moet er binnen de organisatie veranderen om aan de verplichtingen uit de Woo te voldoen?

1Webinar Wmebv en Wep

webinar-Wmebv-en-Wep

Klik op bovenstaande afbeelding voor de opnamen.

Link naar de PowerPoint-presentatie.

Digitaal communiceren wordt de norm voor alle overheden. Burgers hebben er straks recht op. Dit betekent dat er digitale loketten moeten worden ingericht voor het indienen van aanvragen en verzoeken en digitale platforms voor de publicatie van besluiten. De wetgeving die dit regelt is reeds van kracht (de Wet elektronische publicaties) of treedt per 1 januari in werking (de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer). Moet je hiervoor als overheidsorganisatie nog stappen nemen, dan is nu het moment om dat te doen.

Kunnen we ergens bij helpen?

Wil jij meer weten over deze onderwerpen of kunnen wij jouw organisatie ergens bij helpen? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan! Vul onderstaand formulier in en we komen zo snel mogelijk bij je terug.

Contact opnemen met Data & AI adviseur