Kiest u voor privacy of veiligheid?

Persoonsgegevens zijn van een persoon en niemand anders. Een persoon moet zelf kunnen bepalen wie wat doet met zijn gegevens. Dit is een krachtige regel en om die reden is het recht op privacy geborgd in mensenrechten en grondwetten. 

Maar moet het recht op privacy in alle gevallen onverminderd gelden? Of zijn er omstandigheden te bedenken waarbij de rechten van het individu ondergeschikt zijn? In sommige gevallen is het belang van een maatschappij immers groter dan het belang van een individu, bijvoorbeeld als het gaat over het waarborgen van de veiligheid. Hoeveel gegevens mogen er dan van goedwillende mensen verzameld worden om een kwaadwillende tijdig te kunnen identificeren? 

Het dilemma ‘privacy of veiligheid’ kwam tot uiting in de discussie rondom het referendum over de sleepwet. Mogen inlichtingendiensten informatie op grote schaal onderscheppen als ze daarmee de kans op succesvolle opsporing aanzienlijk verhogen,  ook als dat betekent dat ze daarmee gegevens van onschuldige burgers onderscheppen? Het bleek een lastige keuze die voor veel discussie zorgde tussen voor- en tegenstanders. 

Dagelijks zien we voorbeelden van situaties waarin privacy zwaarder moet wegen dan veiligheid. Tegelijkertijd zijn er schrijnende voorbeelden te bedenken waarbij de veiligheid van een persoon zelf of diens omgeving in gevaar komt, door een te grote nadruk op de bescherming van de rechten van die persoon.

Wat te kiezen?

VKA helpt met diens ervaring en kennis om de juiste afweging te maken. We zoeken de passende balans tussen veiligheid en privacy en adviseren – indien gewenst – een duidelijke keuze gebaseerd op uw specifieke situatie. 

Zo helpen we bijvoorbeeld reeds tal van overheidsinstellingen met een gecontroleerde verzameling van gegevens. We zorgen ervoor dat privacywetgeving wordt gerespecteerd, maar dat ook veiligheidsanalyses kunnen worden gedaan. Hoe kan een grote gemeente bijvoorbeeld gegevens rondom vergunningen, uitkeringen en woonomgeving koppelen om mogelijke terroristen vroegtijdig op te sporen, terwijl ze tegelijkertijd de privacy van haar inwoners wel beschermd? Mag je een lijst aanleggen van gezinnen waar je “gekke” dingen constateert, bijvoorbeeld iemand die een bijstandsuitkering krijgt, maar ook een bouwvergunning voor een schuurtje van twintigduizend euro aanvraagt? In de praktijk blijkt het lastig deze gegevens met elkaar te combineren.

Wij helpen organisaties door privacy en veiligheid af te wegen en te kijken hoe je veiligheidsrisico’s kunt beheren door vragen te stellen als: welke gegevens zijn nodig? Wat doen we ermee? ie kan er bij en wat doe je met de resultaten van analyses? 

Soms is veiligheid het belangrijkste en soms privacy, maar veel vaker nog zijn ze allebei van belang. 

Welke keuze maakt u? Kies kundig. VKA


Voor welke keuze staat u?

Wij maken kiezen mogelijk. Juist als het moeilijke keuzes zijn.

Neem contact met mij op om vrijblijvend van gedachten te wisselen over uw dilemma.

Steven Debets

Neem contact met mij op

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op om uw dilemma te bespreken.