Lees meer over: Programmamanagement & Communicatie


Toezicht in een gedigitaliseerde maatschappij blijft toezicht, toch?

Artificial Intelligence (AI), cyber security, agile, big data en blockchain zijn trends die bij alle organisaties spelen, maar het vak als bestuurder of toezichthouder niet veranderen, toch? Een recent onderzoek naar de digitale transformatie bij toezichthouders in Nederland leert dat kennis en ervaring op het gebied van digitale transformatie in de raad van toezicht ontbreken. Achttien procent van de commissarissen in de (semi) publieke sector praat nooit over nieuwe ICT trends in de raad van toezicht. Het is daardoor lastig de juiste vragen te stellen. Lees verder wat dit betekent voor de toezichthouder in mijn artikel toezicht in een digitale maatschappij blijft toezicht, toch? In het artikel geef ik ook de tien belangrijkste vragen die u kunt stellen voor de volgende bestuur/toezicht vergadering. 

Tien vragen over de digitale transformatie voor bestuurders en toezichthouders:  

  1. Is het (maatschappelijke) doel goed omschreven? 
  2. Hoe is de complexiteit en haalbaarheid van onze business en IT architectuur, en is hoe kan je in kleinere stappen het naderen van het doel zien groeien?
  3. Disruptief of evolutionair: Welke kansen (en bedreigingen) kent de digitale transformatie voor onze instelling de komende periode?
  4. Hoe is onze ICT veiligheid, integriteit en continuïteit geregeld?
  5. Hoe wordt in de organisatie geprioriteerd op business en maatschappelijke waarde?
  6. Welke samenwerkingsmodellen (met marktpartijen) kent onze instelling?
  7. Wat is de digitale adoptiegraad van de medewerkers?
  8. Welke disruptieve technologieën en markten zijn voor ons van belang?
  9. Hoe is onze ICT-volwassenheid?
  10. Wie is en voelt zich opdrachtgever voor de digitale transformatie en stelt de digitale ethische kaders?

Wil je meer weten? Lees hier het volledige artikel van Ed van Doorn en het onderzoek “Nulmeting digitale transformatie in boardrooms in Nederland” van prof. dr. Marcel Thaens en prof. dr. Valerie Frissen.