Lees meer over: Datagedreven werken


Storytelling met datavisualisatie

Overheden willen datagedreven werken, en gebruik maken van data om beleid en uitvoering efficiënter in te richten. Dit begint bij het toegankelijk maken van de data, inzicht te bieden in de data en daardoor het verhaal te vertellen. Datavisualisatie en dashboards bieden hiervoor een laagdrempelige methode, en helpen direct om op een datagedreven manier te werken en te sturen.

Inzicht en efficiëntie

Door de data te koppelen met behulp van laagdrempelige BI-tools en toegankelijk te maken in dashboards komt er nieuw inzicht dat uit de eerdere informatie niet eenvoudig te raadplegen was. Daarom is voor datagedreven werken een goede ontsluiting van data en een overzichtelijk dashboard van onmisbaar belang. De aandacht en inzet van een organisatie kan zich door het inzicht daar concentreren waar er de meeste behoefte of noodzaak is. Hierdoor zijn keuzes sneller te maken en sluit het beter aan op de context.

Eén plus één maakt drie

Het koppelen van data zorgt er daarnaast voor dat meerdere variabelen die eerder op zichzelf stonden ineens iets zeggen over elkaar. De toegevoegde waarde hiervan is een betere onderbouwing, namelijk een breder zichtveld met meer detailinformatie. Bij de gemeente Den Haag zetten ze hierin goede stappen, steeds vaker zijn keuzes gemaakt op basis van data. Bijvoorbeeld op het beleidsthema van duurzaamheid. Al enkele jaren wordt de verduurzaming van de woningvoorraad nauwkeurig gemonitord, waarbij er steeds meer data beschikbaar is gekomen. Deze data is samengevoegd met diverse (open) databronnen om in kaart te brengen wat de stand van zaken in de gemeente is. Zo wordt informatie over bijvoorbeeld energielabels van woningen, gas- en elektraverbruik en bepaalde woningkenmerken aan elkaar gekoppeld. Het was mogelijk om data over energieverbruik en woonoppervlak inzichtelijk te maken. Hiermee werd er, naast de absolute aantallen, ook inzicht gecreëerd in welke buurten er relatief veel gas- en elektra wordt gebruikt.

Het dashboard als visueel hulpmiddel

Een dashboard is overzichtelijk en makkelijk te begrijpen doordat het meerdere visualisaties bevat en overbodige informatie is weggelaten. De visualisaties zeggen iets over elkaar waardoor ze in samenhang zijn te bezien. Visualisaties zijn ondubbelzinnig en snel te begrijpen, waardoor in één oogopslag de informatie is op te nemen. Bij de gemeente Den Haag werd de gekoppelde data middels dashboards beschikbaar gesteld aan collega’s die zich bezighouden met het beleid en de uitvoering van projecten en pilots. Zo gebruikt men bij de keuze voor een pilot- of focuswijken de inzichten die uit de data naar voren komen. Zie het snapshot van dit dashboard hieronder.

 

Zet ook concrete stappen om datagedreven te gaan werken. Ga na op welk thema er behoefte en noodzaak is om sneller keuzes te maken op basis van feitelijke informatie. Welke databronnen zijn er en welke zijn relevant om aan elkaar te koppelen? Breng dit vervolgens samen in een dashboard om meer en betere informatie te ontsluiten welke helpen de organisatie efficiënter in te richten. Hulp nodig bij de realisatie hiervan? Neem dan contact met mij op!