Met algoritmes de nieuwe kabinetsformatie voorspellen?

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen presenteren politieke partijen hun verkiezingsprogramma. Deze zijn veelal online te vinden in pdf-formaat. VKA vroeg zich af of slimme data analyses wellicht inzicht kunnen bieden in hoe partijen zich tot elkaar verhouden. Wat onderscheidt hen of verbindt hen juist? En zijn de verschillen überhaupt wel zo groot als we soms denken? Wat zijn de verbindende factoren? Welke partijen staan op basis van de verkiezingsprogramma’s dan dicht bij elkaar, terwijl je dat niet zou verwachten? En natuurlijk: tot welk kabinet komt zo’n analyse?

Download het volledige artikel via deze link