VKA evalueert het gebruik van Windows 8 tablets in de klas

Hoe goed verloopt de integratie van Windows 8 tablets (W8T) in de bestaande ICT omgeving van de school, en kunnen daarmee reeds aangeschafte en nieuwe webtoepassingen worden gebruikt? VKA evalueert de pilot met Windows 8 tablets die momenteel op een drietal basisscholen wordt uitgevoerd en brengt in juli haar eindrapportage uit.

Het onderwijs heeft inmiddels de tablets ontdekt. In toenemende mate experimenteren scholen met het inzetten van tablets, om uiteenlopende redenen. De W8T is een nieuwe optie in deze snel groeiende markt.
In het schooljaar 2013-2014 onderzoeken De Oostwijzer in Zoetermeer, PCBS De Paasberg in Oosterbeek en BS Rivierenwijk in Deventer de toegevoegde waarde van de W8T voor hun onderwijs. In de pilotscholen werken alle leerlingen van een groep met een tablet. De pilotscholen gebruikten de Windows 8 tablet in hun eerste lessenreeksen vooral voor oefenen en automatiseren. Ze verschillen onderling op het gebied van ICT-infrastructuur en ondersteuning, wat de snelheid en het gemak waarmee de tablet werd ingevoerd beïnvloedde. De evaluatie door VKA biedt inzicht ten aanzien van het integratiegemak en veelzijdigheid in termen toepassingen en toepasbaarheid van de W8T.

Het effect van het gebruik van de Windows 8 tablet in de klas op de leerkracht, de leerlingen en de leerresultaten wordt onderzocht door Onderzoeksinstituut ITS. Zij bracht onlangs een tussenrapportage [+]uit, waarin uiteenlopende praktijkervaringen worden beschreven.

Heeft u vragen over dit VKA onderzoek naar Windows 8 tablets of over het gebruik van tablets bij uw organisatie in het algemeen, neem dan contact op met Gregor Hendrikse of Suzanne Deering.