Kiezen voor een Windows 8 tablet in het basisonderwijs?

Waarom zou je dat doen? En wat komt er allemaal bij kijken?

Op 24 september 2014 vond een webinar plaats, waarin Gregor Hendrikse naar aanleiding van een recent door VKA uitgevoerd onderzoek vertelt over de integratie van Windows 8 tablets in de ICT-omgeving van basisscholen.
Ook adresseert hij de werking van de reeds aangeschafte (methode gebonden) software en nieuwe applicaties.

Tenslotte wordt ook ingegaan op het kostenaspect en beheer van de tablets. Leerkracht Robin Staal van De Oostwijzer in Zoetermeer vertelt over zijn investering in termen van kennis en tijd en zijn ervaringen met de ICT-integratie van de tablet op zijn school.