Wouter Kuiper MA MSc

Programma manager

Wat ik doe

Sinds zo’n tien jaar werk ik op complexe programma’s waarin ik verandertrajecten over samenwerken en management oppak (zoals de Noord/Zuidlijn, Belastingdienst). Ik zorg voor een gedragen probleemstelling en -aanpak. Daarin is er oog voor verschillende opvattingen en mogelijke deelopgaven die elk een andere aanpak en manier van meten vergen. Dat kan een planning zijn met op te leveren resultaten, een aanpak om vakmatig iets nieuws te leren (samenwerking), of het stoppen van een manier van werken die een opgave juist in de weg zit. Ik gids opdrachtgevers in zo’n aanpak en ben een vraagbaak voor begeleiders en direct betrokkenen in de uitvoering van een verandering. Het samen leveren van meerwaarde aan het vak dat voor een klant wordt uitgeoefend, staat hierin voorop.

Wat mij drijft

Complexe programma’s kennen vaak een omgeving met meerdere spelers en verschillende belangen, opvattingen over wat werkt en hoe het hoort. Meestal zijn er ook veel protocollen, plannen en procedures. De verschillende manieren van denken en doen in organisaties hebben allemaal gevolgen voor de opgave van een programma. Daarom vind ik het blijven doorvragen, luisteren en kijken naar ‘wat er allemaal aan de hand is’, zo essentieel en interessant. Het drijft me om met die informatie de juiste interventies, met de juiste mensen, op het juiste moment uit te voeren. Want het doorleven, beklijven en borgen van de verandering begint al vanaf het realiseren van een gedragen probleemstelling. Mijn achtergrond in interculturele communicatie (MA) en managementwetenschappen (MSc) helpt me hierbij.

Waarom VKA

VKA is een bureau dat bekend staat om bekwame professionals die met de meest recente kennis mooie, complexe uitdagingen met interessante opdrachtgevers aangaan. We werken vanuit verschillende vakgebieden samen op opdrachten en versterken daarmee elkaars kennis en kunde in een leuke sfeer. Werken bij VKA betekent dan ook voor mij dat ik alle type vraagstukken snel en op een prettige manier kan bespreken en daarvan direct kan leren.

Wouter Kuiper VKA