mr. Sebastiaan Bouthoorn

Senior consultant

Wat ik doe

In de rol van consultant help ik (semi-)publieke organisaties om met data en AI tot een succesvolle digitale transformatie te komen. Mijn focus ligt op vraagstukken over datagedreven werken, data ethiek, data governance en data management. Om van ieder project een succes te maken verlies ik de menselijke aspecten van een organisatie nooit uit het oog. Een optimaal resultaat wordt pas behaald bij synergie tussen mens en data. Vanwege de dunne scheidslijn vergt dit keer op keer maatwerk. Met mijn juridische en bedrijfswetenschappelijke achtergrond ben ik in staat om tot een heldere analyse van het probleem te komen, zodat alle neuzen binnen de organisatie dezelfde kant op staan.

Wat mij drijft

In de afgelopen jaren heb ik gezien dat digitalisering een significante rol speelt in het functioneren van organisaties. Juist op dit gebied valt er veel winst te behalen. Nog te vaak wordt data en AI gezien als toekomstmuziek, terwijl vandaag de dag de toegevoegde waarde ervan evident is gebleken. Als consultant bij VKA zie ik het als een mooie uitdaging om met mijn kennis, energie en enthousiasme meer bewustzijn en begrip te creëren voor digitalisering en deze strategie ook toe te passen in de bedrijfsvoering. Ik ben er trots op dat ik op die manier zowel lokaal als landelijk mijn steentje bij kan dragen aan de innovatie en digitalisering van Nederland en waar mogelijk op Europees niveau.

Waarom VKA

Als consultant bij VKA maak je maatschappelijke impact. Ik heb ervaren dat dit aspect voor mij een belangrijke drijfveer is. Daarnaast is VKA een organisatie waarin zelfontplooiing, persoonlijke leiderschap en kennis centraal staan. Deze kennis is verspreid over verschillende expertisegroepen. In deze multidisciplinaire omgeving met professionals uit verschillende disciplines heb ik met VKA de ideale leeromgeving gevonden.

Sebastiaan Bouthoorn VKA