ir. Peter Siepel

Associate

Wat ik doe

Sinds de internetbubbel ondersteun ik organisaties bij de digitalisering van processen. Met digitalisering bedoel ik de inzet en het gebruik van technologie om waarde te creëren in businessmodellen voor klanten en voor mens en maatschappij.

De afgelopen jaren heb ik, vanuit diverse management-, data science-, en software engineering rollen, de functie van digitalisering helpen veranderen. Van ‘ondersteunend’ naar ‘software- en datagedreven’. De beweging van een organisatie van mensen ondersteund door software, naar een data- en software gedreven organisatie waarbij steeds meer intelligentie wordt ontwikkeld in software. Ik ontwerp, maak en leid diepgravende programma’s die staan voor een verantwoorde inzet van data. Projecten die gaan over de grote software- en data vraagstukken van deze tijd. In welke data en AI organisatie willen we werken en leven met elkaar?

Wat mij drijft

Van nature voelen wij – mensen – ons comfortabel als we het leven om ons heen begrijpen. Daarom dataficeren en automatiseren we graag alles wat we zien en ervaren. In toenemende mate is het onderscheidende vermogen, positief of negatief, van organisaties 1-op-1 gekoppeld aan de software die wordt ontwikkeld en ingezet. Met data euforie heb ik niet zoveel. Zonder afstand en spanning tussen mens en algoritme kunnen we niet nadenken. Een gezonde afstand tussen mens en algoritme zou volgens mij een randvoorwaarde moeten zijn voor data- en software ontwerpen. Dit geeft ruimte om een organisatie de goede kant op te sturen in plaats van door te ratelen op de automaat.

Ik help je graag te groeien naar een software- en datagedreven organisatie met adviezen, programma’s en producten. We gaan aan de slag met het vergroten van data, software en cloud ‘snuggerheid’. Samen creëren we een omgeving waarin de organisatie zelf ontdekt digitaal te transformeren.

Waarom VKA

‘Met elkaar creëren’ is teamwerk en vraagt coalities met vele expertises. VKA is een veelzijdig en diepgeworteld netwerk in vele organisaties en op alle elementen van de digitale transformatie: mens, proces en technologie. De rijke VKA-historie en de diepgaande expertise spreekt me aan. Met veel plezier heb ik me als Associate verbonden om met elkaar onze impact te vergroten.

Peter Siepel VKA