dr. Gert Jan Balster

Associate

Bij mijn vorige werkgever heb ik jarenlang regelmatig gebruik gemaakt van de dienstverlening van Verdonck, Klooster & Associates. Ik ben daarbij steeds positief getroffen door de professionaliteit, de flexibiliteit en de klantgerichtheid van de VKA medewerkers. Toen ik als zelfstandig ICT consultant aan de slag ging, was het voor mij dan ook een logische stap om mij als associate aan VKA te verbinden, te meer omdat mijn capaciteiten en interesses goed aansluiten bij de specifieke diensten en markten waar VKA actief in is, en uitblinkt.

Ik ben altijd gefascineerd geweest door wetenschap en technologie en de betekenis daarvan voor mensen en organisaties. Dit vormt dan ook de rode draad in mijn meer dan 20-jarige loopbaan, waarin ik in dienst van grote bedrijven diverse leidinggevende en adviserende functies heb vervuld op het gebied van R&D, ICT strategie, innovatie, new business development en enterprise architectuur. Het is nu mijn ambitie om de hiermee verkregen kennis en vaardigheden te gebruiken om grotere organisaties te helpen bij het toepassen van informatietechnologie voor verbetering van processen of het ontwikkelen van nieuwe diensten. Het gaat hierbij niet alleen om de technologie als zodanig, maar ook om aspecten als gebruikers- en managementacceptatie, multidisciplinaire samenwerking, economisch rendement, continuïteit, integratie en schaalbaarheid.

Ik reken erop dat ik als associate van VKA samen met de andere VKA medewerkers in hoge mate invulling kan geven aan mijn ambitie en tegelijkertijd VKA kan helpen om haar hoge niveau van dienstverlening te handhaven.

gert-jan-balster-kleur