Is de AVG een succes?

Lees het in de Privacy Compliance Benchmark 2019!

Hoe staat het met de volwassenheid van Nederlandse organisaties op het gebied van gegevensbescherming? Welke lering kunnen wij trekken uit 1,5 jaar ervaring met de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Heeft de AVG het gewenste effect bereikt? Zijn organisaties écht serieus bezig met het verbeteren van de privacy van hun klanten, cliënten en burgers? De Nationale Privacy Benchmark verschijnt binnenkort in de vorm van een boek, maar de resultaten zijn nu al te beluisteren in de podcast of te zien in het webinar. 

Over het onderzoek

In het onderzoek is aandacht besteed aan de ervaringen van organisaties met de AVG. Zien organisaties de AVG als een belemmering of is het een groot succes geworden? Ook is gekeken naar het ambitieniveau van organisaties. Hebben organisaties een heldere ambitie geformuleerd en zijn zij ook in staat deze te realiseren? En natuurlijk is gekeken naar de mate waarin organisaties inmiddels voldoen aan de AVG. Hebben zij gekozen voor een risico gebaseerde benadering of treven zij 100% compliant zijn na? Als sluitstuk van het onderzoek is gekeken naar de manier waarop er gekeken wordt naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Zijn organisaties voldoende voorbereid op een inspectie van de AP?

Het onderzoek is uitgevoerd onder diverse sectoren, van industrie, onderwijs, overheid tot zakelijke dienstverlening. En ook hebben diverse functies meegedaan aan het onderzoek, denk aan Functionarissen voor Gegevensbescherming, Chief Information Security Officers, beleidsmedewerker en directeuren. Zo is een mooi gevarieerd en representatief beeld ontstaan van de huidige situatie op het gebied van gegevensbescherming binnen Nederland. Met recht dus de Nationale Privacy Compliance Benchmark.

De resultaten uit het onderzoek leveren een aantal interessante inzichten, ‘lessons learned, op. Aan de hand van de vier hoofdthema’s; ‘ervaring’, ‘ambitie’, ‘compliance’ en ‘toezicht’ presenteren wij onze belangrijkste bevindingen. Wil je het complete onderzoeksrapport ontvangen? Schrijf je dan nu in voor de pre-order van het boek, dan ben je verzekerd van een exemplaar. 

Wil je de Nationale Privacy Benchmark 2019 bestellen? 

Vul het pre-order formulier in, dan sturen we het rapport op.

Privacy Compliance Benchmark 2019 boek

Bestel de Nationale Privacy Compliance Benchmark voor jouw organisatie via het formulier onderaan de pagina.