Wet van Moore gestopt door het Nederlandse elektriciteitsnetwerk?

De kogel is door de kerk: de Formule1 komt in 2020 naar Zandvoort! Komend jaar is het hierdoor vooral de uitdaging om de capaciteit van het openbaar vervoer van en naar het circuit te vergroten. De NS waarschuwde vóór de bekendmaking al dat het bovenleiding netwerk op het spoor naar Zandvoort ontoereikend is. Zeker niet om de benodigde verdubbeling (of mogelijk zelfs verdrievoudiging) van het aantal treinen per uur te faciliteren. Aan dit nieuwsbericht is maandag door diverse media veelvuldig aandacht besteed.  

Wat ook ontoereikend op termijn zal zijn, is het elektriciteitsnet rond en in Amsterdam. Dit loopt snel vol. Reden hiervoor is in dit geval de toenemende concentratie van datacenters in en rond de hoofdstad. Hoewel NRC er deze week aandacht aan besteedde, kwam dit niet terug in verdere berichtgeving. NRC berichtte dat het Internationaal Energieagentschap (IEA) inschat, dat alle datacenters wereldwijd en de transmissie van data (zendmasten, kabels etc.) 2 procent van de mondiale energieproductie gebruiken. Huawei voorspelt dat in 2030 alle ICT-voorzieningen maar liefst 21% van de totale mondiale energieproductie gebruiken. Kijkend naar de Amsterdamse situatie berekende NRC dat de Nederlandse datacenters zo’n vier miljard kilowattuur stroom verbruiken in 2019, wat neerkomt op 3% van het Nederlandse energieverbruik. Oef!

Dan hebben we het nog niet eens over de energietransitie van aardgas naar elektriciteit. Voor veel toepassingen komt men uit op de energievorm ‘elektriciteit’. Als dan de lokale politiek vervolgens gaat eisen dat alleen nog elektrische auto’s Amsterdam in mogen betekent dit dat we vanuit drie onafhankelijk, maar toch ook weer samenhangende ontwikkelingen, meer capaciteit vragen van ons stroomnetwerk dan beschikbaar is. Het managen, opwaarderen en zorgdragen dat we deze ontwikkelingen faciliteren binnen ons elektriciteitsnetwerk geeft ons land de komende jaren de nodige uitdagingen.

Deze ontwikkelingen kunnen we niet één voor één oplossen, maar zullen we integraal moeten oppakken. Naast smart cities, smart mobility, smart shipping en smart transport moeten we hard aan de slag met Smart Grids. Door nieuwe technologieën zoals Kunstmatige Intelligentie (A.I.), IoT en data te combineren zijn we in staat de elektriciteitsnetwerken (en overigens ook gas- en waternetwerken)  ‘slim’ te maken. Als Nederlandse maatschappij moeten we wet- en regelgeving ontwikkelen die richtlijnen bieden bij de distributie van energie. Wanneer we deze richtlijnen toepassen in A.I.-modellen zijn we in staat automatisch de distributie van elektriciteit naar apparaten of gebouwen te faciliteren. Kortom de techniek is er, maar we zullen de komende jaren veel kennis en geld moeten investeren in ons energienetwerk!