Privé mobieltjes zakelijk gebruikt (BYOD) lijkt nog geen gemeengoed!

Recent voerde Verdonck, Klooster & Associates de VKA Enterprise Mobility benchmark uit. Deze benchmark geeft inzicht in hoe Nederlandse organisaties op dit moment omgaan met mobiel werken, welke strategische vraagstukken hierbij spelen en welke toekomstplannen zij hebben. De benchmark biedt daarmee een waardevol ijkpunt voor uw eigen enterprise mobility strategie.

In de benchmark komen onder andere de volgende onderwerpen in detail aan de orde: belangrijkste drivers voor de invoering, ontwikkeling van het budget na 2015, het uitgiftebeleid van mobiele apparaten, de inrichting van het beheer, informatiebeveiligingsmaatregelen en de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst.

Enterprise MobilityWe hebben nu tussentijds de gegevens van de eerste 20 Nederlandse organisaties die deelnemen aan de VKA Enterprise Mobility benchmark geanalyseerd. Vooruitlopend op een volledige en uitgebreidere analyse en rapportage van de gegevens begin juli van alle deelnemende organisaties, delen we graag de eerste voorlopige bevindingen.

Flexibeler werken blijkt voor het merendeel van de organisaties de belangrijkste driver voor enterprise mobility te zijn. Ongeveer de helft van de deelnemende organisaties verstrekt de mobiele apparaten aan haar medewerkers. Opvallend is dat slechts enkele organisaties een Bring Your Own Device (BYOD) of Choose Your Own Device (CYOD) beleid hebben ingericht, waarbij medewerkers hun privé mobieltjes ook zakelijk kunnen gebruiken respectievelijk zelf hun zakelijke mobiele apparaat kunnen kiezen. Dit wijkt af van het in de media ontstane beeld dat zakelijk van gebruik van privéapparaten al gemeengoed zou zijn.

Wellicht is dit gerelateerd aan het gegeven dat van de eerste 20 deelnemende organisaties slechts één op de vijf een enterprise mobility strategie heeft opgesteld, op zichzelf staand of geformuleerd als onderdeel van de werkplekstrategie. Daarin wordt normaliter het beleid voor het gebruik en het verstrekken van mobiele apparaten vastgelegd.

De meeste deelnemers verwachten een stijging van het budget voor enterprise mobility vanaf 2015, variërend van enkele procenten tot meer dan 25 procent. De groei van het budget lijkt zich in 2015 te concentreren op het aanschaffen of vervangen van mobiele apparaten, het beveiligen van bedrijfsinformatie en het ontwikkelen van bedrijfsapps.

VKA presenteerde de resultaten op het Enterprise Mobility congres op 11 juni in het Kyocera Stadion te Den Haag, zie ook em.heliview.nl. Bent u ook nieuwsgierig naar de volledige resultaten van de VKA Enterprise Mobility Benchmark? Neem dan gerust contact op met mij.