Poster over Cybersecurity voor Industriële Automatisering

 

For English: see below

Waar de fysieke en digitale wereld samenkomen

Dat onze afhankelijkheid van het internet ook risico’s oplevert is u wel bekend. Deze cyberdreigingen raken niet alleen onze kantoorautomatisering, maar ook de industriële automatiseringssystemen.

Zo ondersteunt VKA Rijkswaterstaat bij het veilig houden van haar bruggen, tunnels en sluizen. Maar deze dreigingen gelden ook in vele andere bedrijfstakken, zoals voor (massa)productiebedrijven en ziekenhuizen.

Onze ervaringen op dit terrein hebben wij verwerkt in deze praatplaat die u kunt gebruiken om cybersecurity binnen uw organisatie te bespreken.

 

Bekijk de poster

 

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Koos van der Spek. Hij komt u graag meer vertellen over Cybersecurity voor Industriële Automatisering.

 


 

Poster: Cybersecurity for Industrial Automation

We know that our dependence on the internet also creates risks. These cyber threats not only affect our office automation, but also the industrial automation systems (ICS / SCADA).

For example, VKA supports Rijkswaterstaat in keeping its bridges, tunnels and sluices safe. But these threats also apply in many other industries, such as (mass) production companies and hospitals.

We have incorporated our experiences in this area into this SCADA Cybersecurity Poster that you can use to discuss cybersecurity within your organization.

 

View the poster

 

For more information contact Koos van der Spek,  without any obligation. He would like to tell you more about Cybersecurity for Industrial Automation.