Polysourcing vraagt om radicaal andere IT governance (1)

IT wordt steeds decentraler georganiseerd. Dit leidt tot versnippering van de activiteiten rondom IT. Om te zorgen dat IT toch maximaal bijdraagt aan de strategische doelstellingen van de organisatie, zal je ook delen van je IT governance decentraal moeten beleggen. Ik zal in twee blogs uitleggen wat de oorzaak is van de decentralisatie, wat voor invloed dit heeft op uitbestedingen en hoe organisaties hun IT governance anders zouden moeten inrichten. Dit eerste blog gaat in op de oorzaak van de decentralisatie en introduceert polysourcing, een nieuwe sourcingvorm die verder gaat dan multisourcing.

Uitbestedingen van de eerste generatie waren overzichtelijk: het hele IT-landschap werd uitbesteed aan één leverancier die een IT-dienstverlening moest bieden die voldeed aan de overeengekomen service levels en prestatieafspraken. In latere uitbestedingen gaan organisaties hier genuanceerder mee om. Het IT-landschap wordt verkaveld en voor ieder domein wordt de best passende leverancier geselecteerd: multisourcing. Dit levert op onderdelen vaak betere dienstverlening op, maar introduceert het nieuwe probleem van service integratie: wie is ervoor verantwoordelijk dat de dienstverlening van verschillende leveranciers als één vlekkeloze dienst werkt?

In de uitbestedingen van vandaag zie ik een beweging die verder gaat dan multisourcing. Er komen steeds meer kleine domeinen in het IT-landschap en voor alle verschillende domeinen zijn er niet alleen meerdere leveranciers, maar ook andere deliverymodellen, andere werkwijzen en een verschillende bijdrage die onderdelen van IT aan de organisatiedoelstellingen moeten leveren. Ik noem dit polysourcing.

In polysourcing leggen organisaties de verantwoordelijkheid voor de IT op verschillende plekken. Waar in het verleden die verantwoordelijkheid voornamelijk centraal werd belegd, is nu een hybride aanpak gewenst/nodig.

Polysourcing en decentrale verantwoordelijkheid

Door het volwassen worden van cloud dienstverlening kiezen veel organisaties ervoor om generieke business applicaties (zoals pakketten ter ondersteuning van financiële en HRM-processen) als SaaS-dienst af te nemen. De keuze voor SaaS-diensten voor generieke business applicaties ligt over het algemeen bij degene die verantwoordelijk is voor de processen, in het voorbeeld dus de afdeling Financiën en de afdeling HRM.

Specifieke (maatwerk) business applicaties worden steeds meer op Agile wijze ontwikkeld in Scrum-teams. Als deze teams ook verantwoordelijk zijn voor beheer en de business daar ook bij betrokken is (Business DevOps), dan ligt de verantwoordelijkheid voor een goede werking en het realiseren van de doelstellingen van deze business applicaties dus decentraal bij deze teams.

Medewerkers krijgen/ nemen ook meer verantwoordelijkheid, door de steeds verdere invoering van Bring Your Own afspraken. We zien niet alleen dat medewerkers hun eigen device kunnen kiezen, maar ook steeds vaker hun eigen apps. Daarmee krijgt de medewerker niet alleen de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een werkend device, maar ook dat hij toegang heeft tot de applicaties en gegevens die hij voor de uitvoering van zijn werk nodig heeft.

De decentralisatie van verantwoordelijkheid gaat nog verder. Organisaties werken steeds meer in ketens, waarbij delen van de IT door ketenpartners worden geleverd en beheerd.

En dan is er ook nog de ondersteunende IT, die een aantal centrale en gedeelde voorzieningen biedt, zoals netwerken, hosting en printing. Deze ondersteunende IT is de traditionele verantwoordelijkheid van de afdeling Automatisering.

Wat betekent de decentrale verantwoordelijkheid?

De verantwoordelijkheid voor onderdelen van de IT verschuift dus: naar de business, naar medewerkers, naar Scrum/ DevOps teams, naar ketenpartners. Meer concreet komen de volgende verantwoordelijkheden decentraal te liggen: de verantwoordelijkheid voor regie op de dienstverlening, de verantwoordelijkheid voor integratie met andere onderdelen van de IT en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van innovatie.

Maar deze decentrale activiteiten moeten wel in dienst blijven staan van de strategische doelstellingen van de organisatie. Hoe dit verzorgd kan worden in de IT governance, dat is het onderwerp van het vervolg op dit blog.

 

Meer weten?

VKA heeft ruime ervaring in vraagstukken rondom sourcing. Neem daarom contact met ons. We staan je graag te woord!