IT Finance poster

“Van lage kosten naar hoge baten, dat is de uitdaging voor ICT-projecten”

In onze adviespraktijk zien wij dat een groeiend aantal organisaties in staat is om de kosten van ICT projecten binnen de begroting te houden. De focus in de besturing van ICT projecten verschuift daarmee van kostenbeheersing naar batenmanagement.

Naar de poster

Op de nieuwe IT Finance poster brengt VKA een aantal instrumenten samen waarmee organisaties de kosten, baten en risico’s van ICT-projecten beter kunnen (be)sturen. De poster presenteert diverse thema’s op het gebied van IT Finance: businesscases, kostenbeheersing, benchmarking en batenmanagement. Actuele thema’s uit het IT Finance werkveld, zoals  datavisualisatie en cloud economics, hebben ook een plaats gekregen.