Lees meer over: IT Strategie en architectuur of Internet of Things


Internet of Things referentiearchitecturen: geen bouwbesluit wel handvatten

Dat IoT opkomt is geen verrassing meer. Ook niet dat er binnen uw organisatie over de inzet ervan wordt nagedacht. Maar waar moet je bij de inrichting van een IoT-oplossing aan denken? Alleen aan sensoren? Of de besturing hiervan? De te verzamelen managementinformatie? Gelukkig zijn er handvatten ontwikkeld in de vorm van IoT-referentiearchitecturen. Maar welke van deze referentie architecturen is nu voor uw IoT toepassing de juiste?

De afgelopen jaren zijn er diverse IoT-referentiearchitecturen ontwikkeld vanuit verschillende initiatieven. Grote internationale commerciële organisaties, verenigd in het Industrial Internet Consortium (IIC), hebben de Industrial Internet Reference Architecture (IIRA) opgesteld. Met subsidie van de Europese Unie is de zogenaamde IoT-A ontwikkeld, en de Duitse overheid heeft de zogenaamde Umsetzungsstrategie industrie 4.0 ontwikkeld. In grote lijnen worden dezelfde aandachtsgebieden besproken, maar elk van deze referentiearchitecturen legt de nadruk net even anders. Naast deze grote referentiearchitecturen hebben, kleinere, commerciële partijen referentiearchitecturen geschreven, zoals WSO2. Deze zijn veelal gericht op de techniek achter de IoT-oplossing.

Gebruik referentie architectuur op basis van geografische ligging!

Elk van de referentiearchitecturen biedt handvatten voor organisaties om de vele aandachtsgebieden te adresseren die van belang zijn voor een IoT-oplossing. Wanneer je moet kiezen voor een referentiearchitectuur, adviseer ik de geografische aard van de business mee te laten wegen. Werkt uw organisatie veel in Europees verband of met Europese- of Nederlandse instellingen, gebruik dan IoT-A. Werkt uw organisatie veel samen met Duitse organisaties of werkt het in Duitsland, kijk dan eens naar de Umsetzungsstrategie. Gaat het om een grote organisatie én gaat het om industriële IoT kijk dan zeker eens naar IIRA.

Maar…, de genoemde referentiearchitecturen zijn uitgebreid en het vergt tijd om de referentiearchitectuur om te zetten naar een specifieke IoT-architectuur voor uw organisatie of IoT-oplossing. Hierdoor kan het lonen om naar kleinere, meer technischere, referentiearchitecturen te kijken. Deze geven op technisch gebied meer houvast aan de onderdelen waar bij de implementatie van een IoT-oplossing over nagedacht moet worden.

Security-by-design: IoT kwetsbaar?

In de referentiearchitecturen is veel aandacht voor security, privacy en beheer. Uitgangspunt hierbij is dat bij IoT-oplossingen meer componenten dan ooit met het internet verbonden zijn, en hierdoor meer kwetsbaar zijn voor aanvallen. De verschillende referentiearchitecturen benoemen veel aandachtspunten waarmee de gebruiker van de referentiearchitectuur aanknopingspunten heeft om security vanaf het begin van het ontwerp van de oplossing mee te nemen (security- en privacy-by-design).

Diverse aandachtsgebieden zijn belangrijk in uw uitwerking

De verschillende referentiearchitecturen voor IoT beschrijven allen diverse aandachtsgebieden, zoals privacy, security, interoperabiliteit, requirements e.d. Hierbij juichen we vanuit VKA de integrale benadering van architectuur, en de plaats die privacy en security als aandachtsgebied innemen toe. Het gebruik van de referentiearchitectuur alleen is niet voldoende, hij moet ook specifiek voor uw oplossing uitgewerkt worden. Dus ook voor een moderne IoT-oplossing is een architect nodig om alle aandachtsgebieden goed uit te werken. De juiste keuze voor het gebruik van een referentiearchitectuur bespoedigt de uitwerking natuurlijk flink!

 


In onderstaande tabel heb ik een korte analyse gemaakt van de belangrijkste IoT referentiearchitecturen en geef ik aan welke aandachtsgebieden centraal staan in de betreffende IoT referentiearchitectuur.