Lees meer over: IT Strategie en architectuur


Dilemma: Besparen of Investeren?

Het ligt alweer even achter ons, maar enkele weken geleden presenteerde het kabinet op Prinsjesdag de miljoenennota 2021. De begroting van de staat der Nederlanden kent de nodige uitdagingen, waaronder: een groeiende werkloosheid, een oplopend begrotingstekort én een stijgende staatsschuld die boven het Europees afgesproken maximum van 60% schiet. Mede door een investeringsfonds van € 20 miljard probeert Nederland zich uit de crisis te investeren. Maar hoe zit dit voor uw organisatie? Moet u besparen? Kunt u investeren in IT-oplossingen? Kortom hoe draagt uw ICT-organisatie bij aan de uitdagingen om de door uw organisatie geleverde producten en diensten betaalbaar te houden?

De economie krimpt in 2020 met 5% volgens het Centraal Planbureau, tegelijkertijd verwachten zij voor volgend jaar dan weer een groei van 3,5%. Al met al zien we dan in twee jaar tijd wel een krimp, maar die is te overzien. Deze krimp zal groter zijn als de tweede Corona golf langer duurt en zware maatregelen met zich meebrengt. De mate waarin dit gevolgen heeft voor uw organisatie zal dan weer afhangen van de branche waarin u werkzaam bent. Wij zien en horen dat de overheid komend jaar de IT-budgetten niet direct naar beneden brengt, maar als u in de reisbranche of detailhandel actief bent kunt u wel eens voor grote uitdagingen komen te staan. Uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld webshops daargelaten. Als uw organisatie voor de uitdaging komt te staan om de kosten naar beneden te brengen zijn er grofweg twee manieren om door en uit de crisis heen te komen:

Kosten besparen, ofwel kosten besparen op ICT

Het is natuurlijk altijd een goed idee om nauwlettend de kosten in de gaten te houden. Maar we zien meer dan eens organisaties die in economisch goede tijden hier onvoldoende oog voor hebben. Als het tij dan even tegen zit vragen zij zich waar ze moeten beginnen. Er is onvoldoende inzicht in de contractuele afspraken, niemand durft keuzes te maken óf er is niet direct inzicht in de kosten van eisen en wensen van de business. Bij de verschillende organisaties waar wij advies geven zien wij op verschillende plekken potentiele besparingen. Bijvoorbeeld: de formatie eens nauwgezet tegen het licht houden, processen efficiënter inrichten, contracten opzeggen en applicaties die niet meer gebruikt worden uitfaseren (applicatie rationalisatie), IT-processen versoberen (heeft u die 24×7 ondersteuning echt nodig?) of misschien wel de gebruikershardware versoberen. Naast deze zijn er nog vele voorbeelden van potentiele maatregelen die op korte termijn kosten besparen.

Innoveren en dus Investeren, ofwel kosten besparen met ICT

Innoveren betekent uiteraard investeren, ofwel het tegenovergestelde van kosten besparen. Voor de investeringsstrategie kiezen organisaties omdat grote aanpassingen de kans bieden het IT-platform en de IT-organisatie te vernieuwen. Hiermee probeert de organisatie zich net als het kabinet uit de crisis investeren. Tegelijkertijd kun je met investeringen uiteindelijk ook op kosten besparen. Door processen te automatiseren en digitaliseren bent u in staat de processen met misschien wel minder medewerkers uit te voeren. Denk hierbij aan de inzet van Robotics Process Automation (RPA) om het proces te automatiseren. Een ander voorbeeld dat we steeds meer zien is door het IT-landschap te vernieuwen aan de eisen van de business, maar daarbij direct te kiezen voor een Cloud oplossing. Hierbij moet u eerst investeren in de inrichting van deze oplossing en daarna alleen nog de operationele kosten hebben in plaats van regelmatig de investeringskosten.

Lange termijn

Als u keuzes maakt, adviseren we u altijd te kijken naar de lange termijn. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om een applicatie uit te faseren, om die na een jaar toch weer te implementeren. Daarom adviseren we u een bedrijfs- en IT-visie te maken. Langs de lijnen van deze visie kunt u een strategie opzetten en daarmee onderbouwde keuzes maken om op onderdelen te besparen en misschien wel op andere onderdelen te investeren.

Wat past bij u

Voor beide varianten (besparen of investeren) zijn argumenten voor en tegen te geven. Op de kleintjes letten hoort eigenlijk niet alleen plaats te vinden ten tijde van economische tegenslag, maar hoort altijd plaats te vinden. Innoveren is een goede wijze om onder druk van economische tegenslag bewuste en misschien wel harde keuzes te maken. Hiermee zorgt u ervoor dat uw organisatie sterker uit de crisis komt.

Vervolg

In beide gevallen, besparen of innoveren, kan VKA u helpen met het inzichtelijk maken van de mogelijkheden en het vervolg erop te coördineren. In de komende tijd zullen wij hier aandacht op vestigen. In diverse blogs gaan we uitgebreider in op het besparen van kosten of het investeren en innoveren. Tegelijkertijd willen wij door middel van een enquête meer inzicht opdoen en delen. De resultaten van deze enquête publiceren wij tijdens ons webinar over strategisch kostenmanagement welke we begin 2021 organiseren.