Lees meer over: IT Strategie en architectuur


Corona App Hackathon: lof of kritiek?

Afgelopen weekend lanceerde het ministerie VWS de Corona App Hackathon. U heeft er vast al wel het een en ander van gehoord of gelezen. In een soort ultrakorte procedure kregen commerciële bedrijven bijna 10 dagen geleden de kans om ‘hun’ app in te schrijven voor een aanbesteding. Als leverancier had je 3 dagen de tijd. Daarna werden honderden aanbiedingen teruggebracht naar 7 potentiele gegadigden die dit weekend in een soort hackathon uitleg gaven over hun app. Hierbij wilden sommige partijen zelfs zover gaan dat ze hun code overdroegen aan hen die hiernaar wilden kijken. En toen… kwam er een bak aan commentaar…  

Zondagavond 19/4: Apps waren niet even goed. Ontwerpfouten, niet voldoen aan de eisen van VWS, sprake van een datalek bij één van de apps en sommige apps verzamelen data van de gebruiker die echt niet relevant is voor het nagaan van ‘close proximity’ informatie.  Als ik de kranten van vanochtend (maandag 20/4) mag geloven dan is de procedure tot nu toe (helaas) te snel door de bocht gegaan.  Ik vind de koppen wel te negatief. Wat mij betreft zijn er nu al wel wat leerpunten te trekken, maar moeten we ook constructief blijven denken. 

1 VWS verdient lof voor haar ondernemende geest. De overheid heeft misschien de naam van een traag opererende organisatie, maar was dat hier geenszins. De snelheid waarmee VWS de uitdagingen probeert te tackelen met innovatieve en transparante procedures verdient respect. VWS probeert checks and balances in te bouwen door voldoende review power aan te wenden. 

2 Het is inderdaad wel wat kort dag. Mooi dat je dat in het proces opvangt door een ultra transparante hackaton, met een review door een extern bureau. Goed voor draagvlak en een brede beoordeling! Maar dat keert zich tegen de acceptatie van een app als op de geboden oplossingen veel valt aan te merken, dan rent het draagvlak de deur uit.  

Ik begrijp de spoed natuurlijk heel erg goed. Time2market is extreem belangrijk. Iedereen wil graag dat zijn/haar familie veilig door het leven kan gaan met een minimaal risico op besmetting. En met elke dag lockdown, brengen we onze economie forse schade toe. Het zal je bedrijf maar zijn dat op de fles gaat. Natuurlijk is privacy belangrijk: niemand heeft zin in een bedrijf dat meer van je weet dan strikt nodig. We willen dat de app veilig is. Kortom, allemaal belangen die voortkomen uit verschillende invalshoeken vertegenwoordigd door verschillende expertises. Maar hoe ga je voor optimaal resultaat als er eigenlijk maar weinig tijd is?   

De Onafhankelijk Architect

Wat je in zo’n geval nodig hebt is een ‘functie’ die kan optreden als een raadsheer. Een functie die namens de organisatie (VWS in dit geval) meerdere invalshoeken kritisch kan beschouwen en het voortouw kan nemen in het uitzetten van de vraag richting de markt en de evaluatie van zo’n app op alle relevante aspecten kan managen / uitvoeren. Functionaliteit, IT-beveiliging, privacy, de kwaliteit van code, de kosten die ermee gepaard gaan en allerlei andere eisen die een rol spelen hierbij meenemend.  

Een voorwaarde is wel dat een dergelijke functie vanaf de start betrokken is. Hij stelt namelijk ook kritische vragen aan de opdrachtgever, over doel en middel, over mogelijke scenario’s en ongewenste effecten en is niet primair gericht op de techniek maar op het effect en beoogd resultaat. Zo’n functie noem je een ‘Onafhankelijk Architect’. 

De onafhankelijke architect brengt uiteraard de nodige ervaring en expertise mee. Dit hoeft niet 1 persoon te zijn (schapen met 5 poten bestaan echt niet), maar kan ook bij een team liggen die deze expertise in huis heeft en gewend is zich als onafhankelijke partij op te stellen. Multidisciplinair denkend.  

Een onafhankelijke architect is in staat om richting te geven en een ontwerp op te stellen voor een oplossing die voldoet aan de eisen van de digitaliserende maatschappij. Deze Onafhankelijke Architect is ervaren en goed ingevoerd op diverse kennisdomeinen. Denk hierbij onder meer aan de verwevenheid met de doelstellingen van de organisatie, de bedrijfsvoering, alsmede de generieke processen voor financiën, recht, ethiek, facilitair e.d.  

Een ‘Onafhankelijk Architect’ kan door zijn kritische houding zorgen voor succes en voorkomen dat je terug zou moeten naar de tekentafel of uiteindelijk moet kiezen voor een oplossing waarbij maatschappelijke acceptatie ontbreekt. Constructieve kritiek gaat dan samen met lof!