Lees meer over: IT Finance


Businesscases voor ICT in het voortgezet onderwijs: 4 voorbeelden

Je wil iets bereiken en daar heb je ICT voor nodig. Maar ICT kost geld en dat vraagt om een businesscase. Hoe pakt je dat aan?

Een businesscase is een veelgebruikte tool op bestuursniveau om een investering te verantwoorden. Maar het is een misvatting dat elke businesscase om geld draait. Aan de hand van vier voorbeelden uit de praktijk licht ik toe wat er belangrijk is in de businesscase. Ik gebruik daarbij de vier soorten businesscase uit mijn artikel ‘Vier soorten businesscases: focus op financiën, strategie, risico’s of scenario’s‘.

 

1 Digitaal toetsen, een “high potential” businesscase

Je wil de toetsdruk onder docenten drastisch verminderen. Je ziet veel potentie in digitaal toetsen en wil daar graag mee experimenteren. De markt voor digitaal toetsen is nog in beweging en het is de vraag welke rol uitgevers van lesmateriaal daarin gaan spelen. Tegelijkertijd zie je een enorm potentieel. Wat zou het opleveren als leraren meer tijd kunnen besteden aan persoonlijke begeleiding van leerlingen, omdat toetsen gedeeltelijk automatisch worden nagekeken? Hoeveel verbeteren de resultaten van leerlingen als zij, door adaptieve leerroutes, meer oefening aangeboden krijgen, specifiek op die onderdelen waar ze moeite mee hebben? Een “high potential” businesscase waarbij diverse scenario’s worden vergeleken past bij de onzekerheid van dit voorbeeld.

2 Privacy, een “strategische” businesscase

Je wilt niet dat je school een slechte naam krijgt, omdat er namen en foto’s van leerlingen op straat liggen. Daarom overweeg je de invoering van een aantal beveiligingsmaatregelen, zoals de invoering van 2-staps-authenticatie met tokens om veilig in te loggen op het leerlingvolgsysteem Magister. Hierbij past een “strategische” businesscase. Uiteraard moet er budget voor de tokens gevonden worden, maar veel belangrijker is de afweging tussen de verlaging van het risico en de extra inspanning van docenten bij het inloggen. Dit is vooral een kwalitatieve afweging.

3 Laptops voor leerlingen, een “bedrijfskritische” businesscase

Je hebt als school een duidelijk beeld van hoe je laptops binnen je onderwijs wilt inzetten en je wilt alle leerlingen de beschikking geven over een eigen laptop. Het aantal laptopklassen in het voortgezet onderwijs groeit met rasse schreden, het aanbod van digitaal lesmateriaal verbetert en voor ouders speelt de laptop een rol bij de schoolkeuze. De vraag is niet of je het doet, maar wanneer en hoe je het kunt realiseren, wat het kost en waar je het geld vandaan haalt. Bij dit soort vraagstukken hoort een “bedrijfskritische” businesscase. Je maakt een vergelijking van kosten van verschillende varianten en zoekt financiële dekking voor de goedkoopste variant die voldoet aan de minimale eisen.

4 Samenwerken, een “onderhoud” businesscase

Je wilt meer standaardiseren op generieke ICT voorzieningen zoals tekstverwerking, mail en netwerkvoorzieningen. Want de standaardisatie van ICT, binnen en buiten het onderwijs, leidt tot lagere kosten. Hierbij past een “onderhoud” businesscase. In dit type businesscase ligt de focus op kostenbesparingen. Het is belangrijk dat de kosten en inspanning nauwkeurig in kaart worden gebracht.

Wil je meer weten over businesscases met ICT in het onderwijs? Neem dan contact op met mij of Nico Verbeij.