Lees meer over: Programmamanagement & Communicatie


Artikel: Neem eerst je verlies

Er verschijnen voortdurend berichten over projecten met ICT in moeilijkheden. Is het technisch zo moeilijk, of zijn er andere oorzaken? Rutger Gooszen en Marcel van Kooten zijn ervan overtuigd dat een sleutel voor succes ligt in vroege bewustwording van het individuele verlies dat het project en de verandering ook met zich mee brengt (naast de toegevoegde waarde). Door al in een vroeg stadium meer aandacht te geven aan dit verlies, is de kans groter dat wordt voorkomen dat projecten mislopen doordat betrokkenen gaan dwarsliggen.