Big data & privacy

Data is steeds meer en beter beschikbaar, zowel open data als binnen organisaties. Door steeds betere analysetechnieken, tooling, algoritmen en andere ontwikkelingen in technologie, kan steeds eenvoudiger inzicht gekregen worden in bijvoorbeeld gedrag, betrouwbaarheid, voorkeuren, overtuigingen en bestedingsruimte van klanten, burgers en gebruikers van apps.

Organisaties zoals Spotify, Netflix, Google, Facebook en Marktplaats beschikken over immens veel data over kijk- en luistergedrag en andere interesses. De voorspellende waarde daarvan wordt ingezet om je de juiste advertenties te presenteren, maar ook om je nog sterker te binden aan het platform. Dat gebeurt bijvoorbeeld door suggesties te doen voor ‘mensen die je misschien kent’.

Hoe meer data, hoe rijker het inzicht. Hoe rijker het inzicht, hoe meer en hoe beter gedrag voorspeld kan worden. De gegevenshonger van Big data en data analytics zijn niet te stillen!

Het beschermen van persoonsgegevens zou voor iedere organisatie een logische verantwoordelijkheid moeten zijn. Klanten verwachten immers dat u zorgvuldig en respectvol met hun gegevens omgaat. Sterker nog: een klein incident kan al snel leiden tot een aanzienlijke reputatieschade en verlies van vertrouwen. Een belangrijke waarborg daarbij is dataminimalisatie: niet méér gegevens verwerken dan noodzakelijk.

Voor VKA is dit de kern van hoe wij tegen privacy aankijken: het gaat om het behouden van vertrouwen door zorgvuldig en respectvol om te gaan met de gegevens van personen. Of het nu klanten zijn, burgers of uw eigen medewerkers. Big data initiatieven en privacy kunnen op gespannen voet staan met elkaar.

VKA helpt u bij het privacy proof maken van uw big data initiatief, data analytics project en datalab. Dit doen wij met onze big data en privacyspecialisten en onze best practices, zoals de Big Data Privacy Impact Assessment (BigData PIA) en privacyopleidingen voor data scientists. Hierbij gebruiken we uiteraard enkel de voor uw organisatie nuttige onderdelen uit onze best practices.

Wilt u meer weten over big data & privacy? Neem dan contact op met Christian Verhagen.