Agile transformaties en verandermanagement

Na de eerste goed bevallen pilots met Agile willen veel organisaties een bedrijfsbrede Agile Transformatie doorvoeren. Deze verandering raakt zowel Business als IT en vaak ook ketenpartners, leveranciers en klanten. De onderlinge afspraken, de processen, de organisatiestructuur, de architectuur, de governance, HR, financiën en zeker ook de cultuur, alles verandert. Hoe houdt u hier grip op? Onze Agile- en Verandermanagement diensten zorgen hiervoor.

Het is onze ervaring dat een aantal factoren van groot belang zijn voor het slagen van een Agile Transformatie:

  • Een “sense of urgency”: het moet klip en klaar zijn waarom de organisatie dit veranderproces ingaat. Dit maken we met u helder.
  • Een transformatieteam: samen met u vormen we een kundig team. Een team met formele- en informele leiders uit uw organisatie, aangevuld met agile- en verandermanagementexpertise vanuit VKA.
  • Een stap-voor-stap strategie: aan de hand van een roadmap voeren we kort-cyclisch veranderingen door die al direct waarde hebben. We meten daarbij continue het effect en leren van de successen en de hindernissen.
  • Een Way of Working: we formuleren samen met u een agile aanpak die past bij uw organisatie en keten. Deze kan gebaseerd zijn op good practices als bijvoorbeeld SAFe of LeSS.
  • Verandermanagement: we borgen met u de aanwezigheid van verandermanagers die helpen bij het veranderen van organisatie, processen en cultuur in hun eigen bedrijfsonderdelen.
  • Communicatie: We helpen u met een communicatiestrategie die de verschillende stakeholders op een passende manier bedient. VKA beschikt over in stakeholdermanagement gespecialiseerde experts.

Onze transformatiecoaches treden hierbij op ter begeleiding van een transformatieteam en de sponsoren. Daarnaast bieden we u coaching en (gecertificeerde) trainingen voor management, teams en eigen op te leiden coaches.

Indien u meer wil weten over de aanpak van VKA in Agile Transformaties kunt u contact opnemen met Erik Borgers.