Erik Borgers

Senior transformatie coach en agile adviseur

Wat ik doe

Ik werk als senior adviseur in agile transformaties. Hierbij help ik organisaties met het opstellen van de veranderaanpak, leid het transitieteam, coach managers en andere sleutelrollen. Ik geef vorm aan processen als agile portfolio management, agile architectuur en faciliterend leiderschap. Om niet in een ivoren toren te zitten begeleid ik aanvullend ook de teams op de werkvloer.

Wat mij drijft

Ik wil helpen om vernieuwende vormen van organiseren in de praktijk te brengen. Het Agile gedachtengoed is daarbij mijn inspiratiebron. Niet alleen voor de snelle dotcoms, maar juist ook voor die organisaties die een verleden meetorsen in legacy systemen, non-agile processen en gedrag.

Ik hou er van om eerst met het management en andere stakeholders tot een gedragen visie te komen en deze om te zetten in een concrete aanpak, die ik vervolgens help uitvoeren.

Mijn devies daarbij is stap voor stap, zodat elke verandering een haalbaar en uitdagend doel vormt, dat weer energie geeft voor een volgende verbetering. En ik vind het belangrijk dat er gemeten wordt op het resultaat. Door te werken met continue feedback in allerlei dimensen weet je waar je staat en waar je moet bijsturen.

Erik Borgers - VKA