Agile mét architectuur

VKA gelooft in agile met architectuur. Juist als er een aantal zelforganiserende teams moet samenwerken geeft architectuur een vorm van structuur en inzicht in de samenhang. Maar agile vraagt wel om een andere werkwijze om tot een ontwerp te komen. Onze visie op architectuur in een agile omgeving is dat de agile architect meer coachend is naar de teams. Hij geeft inzicht in het geheel maar laat de teams tot oplossingen komen. Architectuur is meer een richtlijn en kader dan een uitgeschreven ontwerp. Mits de teams voldoende kwaliteit hebben om zelf de juiste keuzes te maken. Is dat nog niet het geval dan zal een architectuurteam vooruit moeten kijken en meer voorschrijvend features moeten beschrijven om te bouwen en de kwaliteit moeten bewaken van wat er wordt opgeleverd.

We zijn gewend architectuur te bedrijven in een agile setting, zoals beschreven in SAFe. Daarnaast coachen we architecten van onze klanten om deze agile vorm van architectuur bedrijven in de vingers te krijgen.

VKA heeft meer specifiek ervaring met:

  • het ondersteunen van de planning door een structuur neer te zetten voor het schatten van de bouwopgave,
  • het borgen van architectuur in de DoD en DoR
  • het opstellen van de architectural runway

VKA kan de rol invullen van:

  • enterprise architect (portfolio niveau)
  • systems/ solution  architect (agile release  train/programma niveau)
  • Product Owner (team niveau) met oog voor het geheel (functional & NFRequirements)

Meer weten over agile mét architectuur? Neem dan vrijblijvend contact op met Rutger Gooszen. Hij vertelt u er graag meer over.