Hoe kunnen we u helpen?

Het coronavirus heeft impact heeft op de manier waarop wij in Nederland werken en leven met elkaar. Het stelt organisaties voor grote uitdagingen. Wij krijgen veel nieuwe vragen van onze opdrachtgevers door deze situatie.   
We maken volop gebruik van de mogelijkheden die digitale tools bieden en we helpen inmiddels ook andere organisaties hierbij. Vanuit onze bestaande expertise en de nieuwe ervaring die we hebben opgedaan gedurende de coronacrisis zijn nieuwe diensten ontstaan.

1. Het Corona Dashboard

Het dashboard toont  real-time, alle essentiële data van uw organisatie zodat u grip kunt krijgen (en houden) op de belangrijke processen binnen uw organisatie.  Het dashboard helpt ondertussen al een aantal van onze opdrachtgevers om de grip te houden op de impact van de crisis op hun organisatie.  

2. Snelle shift naar de nieuwe werkplek  

VKA helpt bij het online gaan van jouw organisatie. Zeker in deze tijden is haast geboden. Maar toch ook bestendigheid. We helpen in het maken van keuzes ten behoeve van de inrichting van de online werkplek. Maar wel met een blik op de toekomst. Niet alle keuzes hoeven lang te duren, maar vaak zit je wel lang aan een keuze vast in de ICT- architectuur.  Onze ervaring helpt hierbij, voorkomt onnodig dure keuzes en elkaar tegenwerkende technologieën. Zo heeft VKA verschillende al organisaties geholpen met een (snelle) shift naar een Microsoft 365 omgeving, aanpassing van de benodigde servers en domeinen zodat online werken de standaard kan zijn, on premise, een hybride cloud of volledig uit de cloud.

3. De ICT Thuiswerkmonitor  

Hoe vergaat het uw medewerkers bij het thuiswerken?
VKA heeft samen met haar partner Yorizon de ICT Thuiswerk Monitor ontwikkeld. Dit is een dienst waarmee we op een laagdrempelige manier kunnen ophalen hoe eindgebruikers kijken naar de ICT kant van thuiswerken. Daarbij realiseren wij drie resultaten voor uw organisatie:

  1. Vormen van een concreet beeld van de tevredenheid van medewerkers over de thuiswerkvoorzieningen
  2. Inzicht krijgen in mogelijke knelpunten in de ICT van thuiswerken
  3. Inventariseren van de onderwerpen waar behoefte is aan meer training of uitleg

Het resultaat van de ICT Thuiswerk Monitor is een rapportage met de antwoorden op bovenstaande vragen. VKA voorziet deze rapportage van een beknopt advies door een van onze experts, afhankelijk van wat er uit de knelpunten komt (techniek, beheer, security, …).

4. Eerste Hulp Bij Interactief Thuiswerken

Effectiviteit behaal je onder meer door interactie. Doorgaans is bij de opzet uitgegaan dat deze activiteiten in een fysieke ruimte met meerdere personen. VKA helpt opdrachtgevers bij het uitdenken, voorbereiden, moderaten en evalueren van nieuwe vormen van interactief samenwerken.  Moet u binnenkort een sessie organiseren waarbij interactief noodzakelijk is met 3-50 personen? Zoals workshops, sprint review? Overweegt dit maar niet te doen, en gaat daarmee effectiviteit van uw organisatie omlaag? Ziet u door alle IT-mogelijkheden de oplossing niet, maar u denkt wel dat die er makkelijk zou kunnen zijn? Of, wilt u gezien het thuiswerken, gewoon liever dit niet alleen doen omdat het meer werk is? Beantwoordt u een of meer vragen met ja?

Neem eens contact op met een van onze adviseurs. Wij kunnen direct me u meedenken, we putten uit eerdere oplossingen en hebben mankracht om direct de oplossingen te realiseren. Vaak is er maar eventjes wat denkkracht nodig, en is het zo gewoon het interactief thuiswerken. Daarom ook de EHB-IT. VKA ondersteunt met juiste tools, en daarna gaat het vanzelf.

5. Business  Continuity  Management / Corona

Hoe kunnen organisaties continuïteit van hun dienstverlening waarborgen met de huidige contactbeperkingen?  En hoe zorgen zij voor een beheerste terugkeer via de ‘anderhalvemetersamenleving’ naar het nieuwenormaal?  De  anderhalvemetersamenleving  zorgt  voor een aantal unieke uitdagingen, vergeleken met de ‘reguliere’ terugkeerplannen uit de crises die we regelmatiger zien.  Denk bijvoorbeeld aan logistiek in gebouwen, het  herdefiniëren  van je dienstverlening en het aanpassen van HRM-protocollen.  

VKA helpt op dit moment organisaties met het opstellen van ‘BCM/Cterugkeerplannen’ en adviseert over organisatie-specifieke uitdagingen die daarbij spelen.