Blogs

Applicatie eigenaar of operationeel regisseur zonder mandaat?

Sourcing & Regie

SSC’s zijn het antwoord van de overheid op de eis tot efficiënte inzet van publieke middelen. En niet zonder succes. Van vraaggestuurde diversiteit naar aanbodgestuurde standaardisatie en schaalvoordelen. Dat is een lastige reis met veel ‘klanten’ die moeten wennen aan het verlies van invloed en allemaal eigen ‘legacy’ meenemen met eigen leveranciers, contracten en specifieke kenmerken.

Lees meer over Applicatie eigenaar of operationeel regisseur zonder mandaat?
Arco Janse

Anders rapporteren in Agile softwareontwikkeling om grip en controle te houden

Agile

In de software bieden resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst. Iedereen kent voorbeelden van softwareontwikkelingen die na zoveel jaar zonder resultaat worden gestopt. Controlemechanismen worden daarom op elk niveau ingericht. Een belangrijk maar vaak vergeten aspect bij controle is; hoe rapporteer je wanneer met Agile Werken software wordt ontwikkeld?

Lees meer over Anders rapporteren in Agile softwareontwikkeling om grip en controle te houden
Leontien Wagenaar