Programma- en Projectmanagement

Lang geleden reisde zenmeester Joji door de Kobe-vallei. Hij ontmoette drie harde werkers in een steengroeve. Van ieder wilde hij weten wat ze deden. De eerste zei: “Dat zie je, ik hak stenen.” De tweede zei: “Ik hak stenen in deze steengroeve. Daarmee voed ik mijzelf en mijn gezin.” De derde harde werker gaf als antwoord: “Ik neem het gesteente uit deze groeve en vorm het om tot bouwstenen. Met het geld dat ik zo verdien, voed ik mijzelf, mijn gezin en mijn schoonfamilie die bij mij is ingetrokken. Maar als u écht wilt weten wat ik doe, moet u twee dagen verder reizen. Daar bouwen ze met mijn stenen een prachtige, heilige tempel.”

Als VKA-programma- en projectmanagers herkennen wij ons in het bouwen van tempels voor opdrachtgevers. Wij maken bouwstenen, zodat onze opdrachtgevers een veiligere, gezondere, effectievere en sociale samenleving bouwen. We willen dat opdrachtgevers hun strategische doelstellingen behalen, door voor hen succesvol strategische projecten met ICT te realiseren. Dát is onze missie.

Uw business, ons werk

Klanten, concurrenten, wetgeving en technologische innovatie verlangen dat organisaties zich continu aanpassen. Ontwikkelingen gaan snel. Veranderen is moeilijk. Zo ontstaat vaak een tweedeling, met de lijnorganisatie als hoeder van de continuïteit en een projectorganisatie voor vernieuwing. succesvol voortbestaan van de business raakt steeds meer afhankelijk van projecten, steeds meer. bij beperkte menskracht en middelen is de druk dan groot om goede keuzes te maken. De goede dingen doen en in één keer goed. Wij verwachten dat programma- en projectmanagement de komende jaren professionaliseert. Met de business aan het roer. Dat vraagt van lijnmanagers dat zij deze competenties ontwikkelen en bovenal pragmatisch durven zijn als opdrachtgever voor projecten. ICT-projecten bestaan in onze ogen niet meer. Wel business-projecten met een ICT component. Het is ons werk u daarbij te helpen.

Onze ervaring: Vier succesfactoren in balans

Vanuit onze eigen ervaringen met de uitvoering van strategische verandertrajecten met ICT komen vier succesfactoren iedere keer weer terug. Deze succesfactoren zijn ondersteunend aan en in alle gevallen randvoorwaardelijk voor het succesvol laten verlopen van verandertrajecten. Deze succesfactoren dienen in juiste balans met elkaar ingevuld te worden:

  • regie op de informatievoorziening (opdrachtgeverschap en governance)
  • eenvoud (complexiteitsreductie)
  • intuïtie (ervaring en onderbuik gevoel)
  • geregisseerde communicatie

Voortdurend op zoek naar verbetering

Wat vandaag goed gaat, kan morgen beter. Vanuit deze gedachte ondersteunen we organisaties met hun programma-, project- en portfoliomanagement. We werken pragmatisch en stapsgewijs naar een volgend niveau van volwassenheid. Onze opdrachtgevers weten dat we werken vanuit het diep gewortelde besef dat ICT de business ondersteunt en dat we altijd, als een leeuwentemmer op het slappe koord, de optimale balans houden tussen regie, eenvoud, communicatie en intuïtie.

Onze diensten

VKA voert succesvol strategische projecten met ICT uit voor haar klanten. Of het nu gaat om portfolio-, programma- of projectmanagement, VKA heeft de pragmatische ervaring om deze projecten te doen slagen. Vanuit deze bewezen ervaring ontwikkelden we een concreet aanbod waarin we de succesfactoren regie, eenvoud, communicatie en intuïtie zo krachtig mogelijk inzetten.

Wilt u meer weten over onze aanpak neem dan contact op met: Ed van Doorn, ed.vandoorn@vka.nl, 079 368 1000.