Heeft Blockchain de toekomst?

Afgelopen dinsdag 13 juni hebben VKA en Berenschot een informatieve middag georganiseerd over het thema Blockchain. Met een hoge opkomst was er veel interesse voor het onderwerp Blockchain. Doel van de middag was het uitdiepen van Blockchain: wat is de technologie, wanneer kun je het toepassen, wat zijn do’s and dont’s en waar moet je op letten als je er mee aan de slag wilt gaan.

Gastspreker van deze middag was Dennis van der Valk, CIO-office Drechtsteden. Dennis presenteerde 2 toepassingen die Drechtsteden heeft gerealiseerd met behulp van Blockchain technologie: uitgifte en gebruik van de gehandicaptenparkeerkaart en interne een nieuwe systematiek voor interne verrekening binnen Drechtsteden.

De discussie vooraf en na afloop gaf een helder beeld: uitdagingen op het vlak van privacy, stroomlijnen van processen en de noodzaak van een goede informatiearchitectuur. Veel van de aanwezigen denken dat Blockchain een interessant concept is dat ook voor hun eigen organisatie kansen kan bieden, maar dat het ook nog zoeken is naar de exacte toepassing. Het is gewenst om in een laboratorium setting deze innovatie te verkennen. De aanwezigen waren bijna unaniem van mening dat blockchain op het hoogtepunt is van de hype, maar het ook een technologie is die blijvend is.

Neem voor vragen of meer informatie contact op met Wilbert Enserink.