Zonnepanelen

VKA WEKT HAAR EIGEN STROOM OP

solar-icon  Op 4 augustus 2011 hebben we ons zonnedak in gebruik genomen: 128 zonnepanelen, verdeeld over twee helften van ons dak, die nu gezamenlijk 29 kW piekvermogen leveren. Elk jaar wekken we daarmee zo’n 25.000 kWh aan stroom zelf op. En dat is zo’n 25% van ons totale verbruik.

Waarom zonnecellen op het dak? In de afgelopen jaren hebben we actief gezocht naar manieren om ons steentje bij te dragen aan een beter milieu en aan energiebesparing. Nu is advisering niet echt direct een zwaar vervuilend beroep, maar toch reizen we met auto’s door het land en verbruiken we stroom. Dus direct en indirect produceren we toch flink wat CO2. Naast allerlei stimuleringsmaatregelen om zuiniger auto’s te leasen, vaker de trein te pakken en meer elektronisch te vergaderen wilden we toch ook die CO2 uitstoot verminderen. In eerste instantie dachten we aan CO2 compensatie, maar het idee om het in eigen hand te houden trok ons meer dan een certificaat van een aangeplant bos in Brazilië.

Klik hier om live te zien hoeveel stroom er nu opgewekt wordt.

 

Hoe werkt het?

Achteraf kunnen we stellen dat het eigenlijk vrij simpel werkt. De zonnepanelen zetten zonlicht om in gelijkstroom (met een piekvermogen van ongeveer 230 Watt per paneel). Aangezien alle elektrische apparatuur op 220V wisselstroom werkt is gelijkstroom ongeschikt. Direct onder het dak hangen twee ‘omvormers’ die van gelijkstroom wisselstroom maken. Deze stroom wordt met twee kabels naar de meterkast gevoerd en daar aangesloten op een vrije stroomgroep. De ‘zonne-stroom’ vermengt zich daar met de stroom die uit het openbare net komt. En daar verbruiken we nu een stuk minder van. Op hele zonnige dagen in het weekend is het mogelijk dat we meer opwekken dan we verbruiken en dan vloeit de stroom terug in het openbare net.

Partners: Greenfocus en Ping Properties

VKA heeft Greenfocus in de arm genomen om het project turn-key op te leveren. Greenfocus heeft de panelen geleverd en alle werkzaamheden gecoördineerd, van het regelen van de hijskraan tot en met de elektro-technische installatie. Zie voor meer informatie: www.greenfocus.nl

Het project zou niet mogelijk zijn geweest zonder de medewerking van Ping Properties. Ping was als eigenaar van het gebouw zeer enthousiast over deze verduurzaming van haar pand en gaf dan ook direct toestemming.

Is het rendabel?

zonnepaneel-5_0De vraag die heel veel mensen ons stellen is wat de zonnecellen opleveren. Hieronder geven we inzicht in de kosten en de (verwachte) opbrengsten, met andere woorden: de businesscase voor zonnecellen.

Kosten

Een zonnecel installatie bestaat uit de PV panelen, dakconstructie, een omvormer (van gelijk- naar wisselstroom), elektriciteitskabels en kosten voor de installatiewerkzaamheden, huur hijskraan, etc. Er zijn veel verschillende soorten PV panelen op de markt verkrijgbaar, zowel van Nederlands fabrikaat als ‘made in China’. De verschillen in de panelen zit met name in het piekvermogen; hoeveel stroom wekt een paneel maximaal op. (onder ideale zonnige omstandigheden en hellingshoek). De kosten hangen uiteraard ook samen met het aantal panelen, de complexiteit van de installatie, hoe makkelijk is die bereikbaar etc. Ook worden de panelen door massaproductie steeds goedkoper. De totale installatie (128 panelen) kostte in ons geval ongeveer € 70.000 excl. BTW.

Opbrengsten

We verwachten de volgende opbrengsten te realiseren:

A. Stroom. Het totale Wattpiek vermogen is 29440 Watt. Dat komt ongeveer neer op 25.000 kWh per jaar. De elektriciteitstarieven variëren uiteraard, maar in de zomer van 2011 was dit ongeveer 16 ct per kWh. Voor het eerste jaar verwachten we een besparing op de elektriciteitsrekening van € 4.000. Over een langere periode verwachten we dat de energietarieven met enkele procenten per jaar zullen stijgen. Over een periode van 15 jaar verwachten we een gemiddelde jaarlijkse besparing op electriciteit van € 5.000 per jaar. N.B. Als de installatie stroomt opwekt die we zelf niet gebruiken (bv in het weekend), dan stroomt dat terug naar de elektriciteitmaatschappij en krijgen we hetzelfde tarief retour.

B. Investeringsaftrek. De overheid stimuleert investeringen in milieuvriendelijke en duurzame technologie.De Energie Investerings Aftrek (zie Agentschap.nl [http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia] regeling geeft een fiscale aftrek van 41,5% van de investeringkosten. Dat komt neer op ongeveer 10% van de kosten.

C. Minder CO2 uitstoot. Over de totale levensduur van 25 jaar wordt naar verwachting 368.000 kilo CO2 uitstoot bespaart. In de komende jaren zullen we op deze plek meer inzicht geven in de werkelijke opbrengsten.