Quickscan Datagedreven werken

Stap 1 van 6 - Vraag 1

  • Wilt u weten in hoeverre uw organisatie in staat is om waarde te halen uit data en gebruik te maken van voorspellende modellen?

    Met het invullen van de quickscan krijgt u direct inzicht in waar u als organisatie staat en hoe u een volgende stap kunt zetten naar een datagedreven organisatie.

    De quickscan bestaat uit 25 stellingen verdeeld over de 5 thema's waarop gestuurd moet worden om meer waarde te halen uit data: Strategie & Besturing, Structuur & Processen, Mensen & Gedrag, Data & Analytics, en Informatievoorziening & Technologie.

    Na het invullen van de scan krijgt u direct het resultaat te zien: hoe scoort u op de verschillende thema's? Welk thema behoeft de nodige aandacht binnen uw organisatie? De resultaten zijn alleen voor u, wij verspreiden deze niet.

    Voor vragen over de quickscan kunt u contact opnemen met Christian Verhagen via 079 368 1000 of christian.verhagen@vka.nl.