De technologie-gedreven overheid

Innoveren om publieke waarde te creëren

“Een staat zonder de middelen tot verandering mist middelen om te blijven voortbestaan.”

De samenleving digitaliseert en ‘dataficeert’, en de overheid moet daarin mee door slimmer gebruik te maken van technologie en data analytics. Op basis van wetenschappelijke literatuur en praktijkervaring geeft Christian Verhagen in dit artikel een antwoord op hoe overheden meer publieke waarde kunnen creëren met behulp van innovatieve technologie.

 

Lees het artikel